måndag 22 juli 2013

Utbildning av våra barn


Amir Adan (M) att man vill bekämpa våldsbejakande extremism genom att ”utbilda” barnen i skolan till att vara kritiska mot vad som skrivs på nätet (länk SvD). Han skriver ”Statens medieråd presenterade nyligen en studie över hur antidemokratiska budskap på internet och sociala medier som riktas till unga ser ut. Resultatet är nedslående. Våldsbejakande extremister och andra icke-demokratiska grupperingar är mer aktiva än någonsin genom olika internetforum. De högerextrema webbsajter som ofta öppet förespråkar våld har till exempel över 144 000 besök varje dag.

I fall som detta ska man fundera lite på hur man enkelt ljuger med statistik och leker med ord för att få fram sin vilja. Min första fråga är vilka inklusionskriterier man haft. ”Våldsbejakande och andra ickedemokratiska” som snabbt kopplas med” högerextrema websajter” som ”ofta öppet förespråkar våld”. Detta är rent svammel; vad är ofta, högerextrem eller våldsbejakande? Är detta en högerextrem site? Är denna site ickedeomkratisk? Det låter enbart som ”Statens medieråd” har gjort ett beställningsarbete för att på så sätt legalisera för att fatta ett politiskt beslut om att indoktrinera våra barn som en del av undervisningen. 

Så vad är då den stora faran och varför håller man på med detta? Svaret är ju busenkelt – man vill sätta stopp för de som ifrågasätter den invandringspolitik som förs.

Vi vet ju sedan barnsben hur man bedriver propaganda. Man kallar det utbildning, information, fakta eller statistik. Titta gärna på några gamla godingar från SVT under rubriken ”Anslagstavlan” (från 70-talet, sök på tuben). Information, fakta och utbildning hette det då och det gör det även idag.

Det stora problemet man idag har är att man från sjuklövern inte har några argument. Det tänker man alltså möta med att indoktrinera våra barn i att allt som inte är PK är inte bra och förkastligt, det är planen som man med artiklar som hr. Adans vill legalisera.

Så nu har jag kritiskt analyserat en typisk medial artikel på nätet och jag konstaterar att det är en helt substanslös propagandaartikel, som baseras på felaktiga summeringar av olika siter samt det enkla faktum man krattar manegen med s.k. ”probing” för att se hur medborgarna reagerar. En relativt okänd person (hr. Adan), får komma med detta förslag emedan Jan Björklund inte törs komma med det. Händer ingenting kommer Björklund med detta som proposition. Våra barn ska ”utbildas” så att de inte bekymrar sig om vad andra än PK-media skriver på nätet.

Förresten "Statens medieråd"...det måste ju vara något vi betalar skatt för, eller hur? Hur staten  (och politikerna), bäst bedriver sin propaganda. 

Inga kommentarer: