torsdag 18 juli 2013

Transportstyrelsen


Det finns mycket knas i svensk lagstiftning.  Trafiklagstiftningen är i många stycken rent idiotisk. Så tillika Transportstyrelsen och deras handlande.
Det är nu en debatt om dubbelbestraffning som man kan läsa på denna länk i SvD. Enligt EU får man inte bestraffa en person två gånger, och i de fall man dragit folks körkort är detta givetvis en bestraffning. Det är både krångligt och dyrt att skaffa ett nytt. Dessutom har alla olika behov av att få köra bil, varför dylika dumheter slår väldigt olika beroende på vem som drabbas. Ponera att du bor på landsbygden är ensamstående med barn och har ett eget åkeri samt ett körkort med A-E-behörighet, eller du bor i Stockholm innerstad, arbetar där och har inga barn. Skillnaden i straff blir då avsevärd, ett indraget körkort för den förstnämnda är en katastrof emedan det i andra fallet inte är så kritiskt.  Skulle någon vilja påstå att det inte är ett straff hårdare straff för den förstnämnda?

Duger argument som ”- Jag är och har varit ambulansförare i 15 år eller " - Jag har bott i Tyskland och kört varje dag på Autobahn i många år”, för den som kör kanske 160km/h på en tom motorväg? Nix, där lägger man all logik och trafiksäkerhetsaspekter åt sidan och bara drar körkort utan minsta logiskt tänkande. Logiska argument man bara struntar i.
Transportstyrelsens chefsjurist Kristina Nilsson anför:” – Vi ser inte körkortsingripandet som ett straff utan som en trafiksäkerhetsåtgärd, därför ser vi det inte som att HD:s dom förändrar det nuvarande läget.”.
Ok, vi har nu kommit fram till att det är alltid olika straff när man tar ett körkort för någon. 
Logiken saknas fullständigt och lagen är inte lika för någon. Men Kristina Nilsson hävdar ju att det är en ”trafiksäkerhetsåtgärd”. Jag skulle gärna vilja ha hennes motivering till att man tar folks körkort då de inte hämtar ut nya på posten. Ponera att du arbetar ett antal månader utomlands och inte kan hämta ut det förnyade körkortet på posten. Om du inte kan göra detta förlorar du körkortet, och min fråga till Kristina Nilsson är givetvis; på vilket sätt en utlandsvistelse nedbringar en persons kapacitet som bilförare? På vilket sätt är det i detta fall en trafiksäkerhetsåtgärd? Vilket brott har begåtts? Utlandsvistelse, är det olagligt och personen blir en trafikfara då personen kommer tillbaka till Sverige?

Inga kommentarer: