måndag 18 augusti 2014

De svenska bekvämlighetspassen

Det var något Alliansparti som tyckte att man skulle göra det olagligt att delta i terrorutbildningar. Som svar svamlade Beatrice Ask en del paragrafer, och menade att lagstiftning fungerar. Så var saken avslutad.
 
Jag tycker inte den är det. Det är uppenbarligen så att svenska pass har blivit en ren handelsvara eftersom man mot en ringa kostnad kan kvittera ut ett nytt pass, och sedan ett nytt o.s.v. Passen används sedan till att se till att look-a-likes kan flytta sig som de vill i världen under falsk identitet, en bekvämlighetsflagg. Sannolikt används de även av människosmugglare för få hit folk till landet som sedan återanvänder dem igen. Svenska pass är alltså ren handelsvara och det finns ingen begränsning på hur många pass en enskild person kan hämta ut.
 
Sedan var det svenskt medborgarskap. Jag anser att eftersom svenskt medborgarskap ger rätt att rösta i val måste personen förstå svenska, och ha en fundamental kunskap om hur Sverige styrs. Om vänstermupparna får regera efter valet kommer väl antagligen svenska pass delas ut vid gränsen till alla som vill ha ett, och alla illegala immigranter som på nysvenska kallas ”papperslösa” ska givetvis automatiskt bli svenska medborgare om de påstår att de vistats i landet mer än 24h.
För att få köra bil måste man ta körkort för att visa att man kan köra bil, och vet vilka trafikregler som gäller. Men för att få rösta i svenska val räcker det med att du vistats i Sverige en viss tid. Vilket är viktigast? En klant på vägarna, eller en person som röstar men inte har en aning om Sverige och inte kan ett ord svenska? 
Men nu är det alltså så att det finns en massa personer som kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd eller är ”svenska” medborgare, och dessa har rest tillbaka till länder de flytt från och utbildar sig militärt och deltar sedan i strider inom organisationer som är terroristklassade som IS, Al-Qaida och Al-Shabab. Genom att tillåta att personer kommer hit med falska förespeglingar och sedan ge dem uppehållstillstånd/svenskt medborgarskap bidrar man alltså till ren terroristverksamhet.
  • Slapphäntheten med svenska pass och svenska medborgarskap är rent skrämmande och man bör införa en rad åtgärder för att åtgärda detta innan medborgarskap beviljas. Svenska pass är ingen handelsvara eller bekvämlighetsflagg. Språk och kännedomskrav om svenska samhället i kombination med vistelsetid avgör om en sökande må bli svensk medborgare.
  • Restriktivare hantering av utdelning av pass. Här finns det massor att göra.
  • Kontroll av passens RFID vid gränserna. Personer med ogiltiga pass skickas tillbaka till landet de kom från.
  • Temporära medborgarskap införs, vilka kan bli permanenta efter 5 år.
  • Medborgarskap ges ej till de som är straffbelastade med fängelsestraff. Ett fängelsestraff på X antal månader bör rendera i en väntetid X antal år innan personen kan ansöka om svenskt medborgarskap.
  • Medborgarskap annulleras om personen deltar i någon form av terroristklassad verksamhet som utbildning eller väpnad konflikt. Direkta straff för den som deltar i sådan verksamhet och återkommer till Sverige, därefter utvisning.
Det här kan man ju börja med. Listan kan säkert göras längre. Men vad säger Alliansen och de rödgröna?
 
 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Förvånad? Någon? Humanitär stormakt?

Anonym sa...

Vill också föreslå irisavläsning.

En mycket enkel metod att fastställa identitet, med väsentligt större säkerhet än fingeravtryck. Iris kan avläsas även på avstånd upp till 30 cm så det vore galant att använda vid varje gate på flygplatser.

Ulmerkotten sa...

Låter som en god idé. jag vet att det finns men känner inte till detaljer.