torsdag 7 augusti 2014

Med byxorna nere

”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.
 
Koranen, Sura 47:4
 
Detta är alltså vad som står klartext i koranen. Koranen är en accepterad skrift i Sverige, och ingen politiker skulle drömma om att förbjuda den. Men andas jag ett ord i denna blogg som kan anses vara ”agg mot folkgrupp” är det olagligt. Politikerna stoppar alltså huvudet i sanden emedan koranen direkt uppmanar till mord och utlovar belöning till mördare. Man kan kalla det religion, tro eller vad man vill, men faktum är att svensk lag står över alla religioner, och att uppmana till mord är olagligt. Koranen är alltså en olaglig skrift, precis som Mein Kampf.
 
Men man kan i dagstidningarna läsa artiklar (länk 1, länk 2), där människor far illa och säkerligen dör eftersom de förjagas eller dödas av muslimer. Vaddå? Vem är överraskad tror någon att alla muslimer är ”sekulariserade” med någon version light av koranen och vad imamerna proklamerar? Saken är ju den att det är en god sak att döda så många otrogna man kan, och man blir belönad i himlen. Mot den bakgrunden är det inte alls konstigt att Boko Haram säljer kidnappade småflickor, eller att IS jagar bort alla otrogna och skiter blankt i om de dör av törst eller svält.
 
Det gäller alltså att fatta att ett modernt västerländskt samhälle inte kan samexistera med islam. Exemplen är hur många som helst på att detta är en ren omöjlighet. Men det är ju den arabiska våren, när människorna slipper förtryck från tidigare despoter. Kanske var det så att en despot kanske var bättre för hela befolkningen av alla religioner en att en religion skulle ta över styråran. I synnerhet som religionen i fråga inte har någon som helst tolerans för otrogna.
 
Så låt mig citera en gammal landsfader; Per-Albin;
"Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt."
Tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930.
 
Men visst är det med ett mjuggt leende man kan konstatera att Jonas Sjöstedt skriver om att regeringen är för passiv (länk 1 ovan). Vad hade han väntat? Vad tror han att detta lilla land utan snart en enda soldat kan göra? …och med rötterna i kommunismen som mördat mångdubbelt fler människor än vad Hitler gjorde. Det är till att kasta sten i sitt eget glashus.
 
Det är dags för svenska politiker att fatta att stänga de stora blå ögonen och dra tillbaka den utsträckta handen innan fingrar går förlorade. Det är rent naivt att tro att denna religion kan samexistera med andra religioner och fungera i detta land. Det sistnämnda baserar jag på kvinnosyn, synen på HBT, halal, och krav på strafflagstiftning enligt koranen och eller från imamer. Det är dags att dra upp byxorna, ställa krav och inte acceptera rena dumheter under en täckmanteln religion. Dumheter är inte accepterbara bara för att någon kallar det religion, och i synnerhet inte om man hänvisar till religiösa gurus eller en bok skriven på 600-talet.

Inga kommentarer: