söndag 24 augusti 2014

SVP:s bästa valarbetare

Jag vet lite, och vill inte ha att göra med Svenskarnas Parti. Men så länge de har rätt att framföra sina åsikter och man har legitima möten och håller sig inom lagen är det legalt är det en del av den demokrati vi har. De har rätt att sprida sina åsikter och låta dessa komma till tals. Men att sedan avsiktligt störa möten med icke passande åsikter är just extremvänsterns märke. Åsikter som inte passar ska alltså stoppas och förhindras på alla sätt. Lagliga som olagliga verkar vänsterextremisterna tycka är egalt.

Vänsterextremister saknar uppenbarligen fundamental respekt för det demokratiska samhällets grundförutsättningar. De är alltså ett hot mot yttrande och åsiktsfriheten, och vill ha monopol på vad som är legitima åsikter, vilka givetvis är enbart deras egna. Alla andra åsikter ska tryckas ner med alla medel. Mönstret känns igen från alla kommunistiska stater genom världshistorien; inga andra åsikter än de som man själva anser är riktiga ska få finnas och man drar sig uppenbarligen inte för något, inkluderande angrepp på polisen.

Jag betraktar alltså extremvänstern som ett direkt hot mot demokrati. Att alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter är ett av demokratins grundvalar. De som vill förhindra detta genom att avsiktligt störa demokratiska möten, angripa politiker och på andra sätt hindra detta demokratins fundament är att betrakta som rena brottslingar. Uppträder man dessutom maskerade, står man alltså inte för sina handlingar utan vill dölja sin identitet.
Det är mot denna bakgrund man ska se polisernas aktion i Malmö, och det är helt sekundärt hur mycket våld polisen ansåg sig behöva ta till för att upprätthålla ordning. Jag betvivlar inte ett ögonblick att polisen gjort sitt jobb så gott de kunde, och jag ser vänsterextremisterna som direkt vållande till det våld polisen ansåg sig behöva använda.
Mest skrämmande är dock att det finns politiker som anser att det är någon form av rättighet att ta till det våld som man finner befogat på gator och torg. Gudrum Schyman skriver i denna text att det skulle vara någon rättighet att ”visa sin avsky” för åsikter man inte gillar. Jag vet nu inte om svenskarnas parti är nazister eller fascister, men det är lite sekundärt så länge det är en legitim organisation, och enbart Schymans åsikt. Vänsterextremister har rätt att ha sina åsikter, men de har ingen helst rätt att störa demokratiska möten där legala organisationer uttrycker sina åsikter, vad de än tycker.
Men som sagt, detta är symptomatiskt för kommunister som i historien har visat att de inte respekterar andra åsikter än sina egna, och exemplen kan räknas i åtskilliga tiotals miljoner som avrättats, skickats på uppfostringsläger, straffkolonier som Gulag, eller bara försvunnit i kommunismens blodiga historia under Tito, Stalin, Mao och andra kommunister.
I pressen kan man även finna att man använder sig av expo som någon form av källa för relevant information gällande SVP. Expo är en organisation som definitivt inte tillhandahåller fakta eller information utan enbart propaganda. Men det är ett klassiskt propagandaknep att kalla propaganda för fakta, och därför inte förvånande på något sätt.
Men en sak har pressen rätt i; genom att de korkade vänsterextremisterna angriper SVP får de publicitet, och framstår som en motpol mot extremvänstern. På så sätt verkar vänsternissarna som valarbetare för SVP fast de inte fattar det.

Inga kommentarer: