söndag 31 augusti 2014

Klappad på huvudet av storebror?

Andres Lokko skriver lite om PK på denna länk i SvD.
På något märkligt sätt hyllar han PK, och menar att det inte skulle vara fel att vara just ”korrekt”. Själv anser jag att just politisk korrekthet är ett direkt hot mot tänkande och fria människor, och ett direkt hot mot demokratin. Man ska blint lita på att de folkvalda, och i synnerhet de som styr vet allas bästa och vad som beslutas av dem må inte ifrågasättas. Alltså kan vi jämställa politisk korrekthet med underkastelse och dumhet.
 
De länder där politisk korrekthet är regel och lag, är totalitära stater, och medborgarna ska lita blint på de styrande. Exemplen i världshistorien är många, men idag kan vi ju dra upp Nordkorea som ett typiskt exempel. Man kallar sig för demokrati, har ett valdeltagande på 100%, och alla röstar på den store ledaren. Det finns ingen opposition, inga andra åsikter än de politiskt korrekta tillåts, och en blandning av propaganda, undanhållande av information samt straff för de som inte instämmer i jubelkören, ser alltså till att detta PK-paradis kan fortsätta.

Men Sverige är ju en demokrati, kanske du påtalar? Javisst är det så, men även demokratier är mer eller mindre demokratiska beroende på olika faktorer. För det första är det ju så att väljarna rösta på partier, inom vilka man beslutat vilka frågor man ska driva och vilka personer som ska vara förgrundsfigurer. Som väljare kan man helt naturligt inte plocka lite från de olika partierna och sedan få just de personer eller frågor man anser är viktigast. Man är hänvisad till att välja det bästa alternativet även om man inte instämmer i alla frågor ett parti driver. Man kan kanske uttrycka det så att man till och med röstar på det parti som är minst dåligt.
Vidare är det ju så att regeringen måste få en majoritet i riksdagen, vilket ofta betyder att man måste samregera eller bilda koalitioner för att försäkra sig om en majoritet för sina propositioner. Vi har ett typexempel på detta när det gäller regeringen och MP, som givetvis har vitt skilda åsikter om det mesta, men har gjort gemensam sak för att kunna blockera SD:s vågmästarställning i riksdagen. En ohelig allians för att förhindra ett demokratiskt valt parti alltså. Egentligen föga demokratiskt och man frågar sig hur många väljare ”nya moderaterna” skulle ha tappat om man före valet 2010 proklamerat att man kunde tänka sig att göra gemensam sak med MP.
 
Sedan var det ju själva ordet demokrati. Alltså att folket väljer. Det innebär ju att man skulle kunna låta medborgarna ge sina åsikter om saker genom folkomröstningar. Det används i praktiken inte, och i många fall har politikerna gått emot folkviljan efter folkomröstningar i kommuner. Detta för att folkomröstningar i detta land bara är rådgivande, och alltså kan politikerna strunta i vad medborgarna tycker. Men det smartaste är att inte tillåta folkomröstningar i första läget, utan bara kunna hänvisa till att de demokratiskt valda partierna fattat beslut i frågor.
 
Det finns ett land som heter Schweiz, och i detta land är folkomröstningar beslutande. Man folkomröstar både lokalt och i hela landet om frågor. Som jag ser det är det mycket bättre, och mer demokratiskt än hur det fungerar i detta land. Svenska politiker har dock en direkt rädsla för att medborgarna ska få säga sin mening. Ett typexempel på detta är en tidigare integrationsminister, Nyamko Sabuni som 2009 uttalade detta beträffande att man i Schweiz skulle rösta om minareter i landet: ”– Tack och lov har vi inte den typ av system som finns i Schweiz. Fundamentet för vår demokrati är mer robust. Partierna och riksdagen fungerar som filter. Folkomröstningar kan vara bra, men här har man använt det felaktigt i ett populistiskt syfte. Det är farligt för demokratin.".
Detta uttalande har en hög ranking på min lista över rena idiotuttalanden. Damen i fråga menar alltså att folket inte vet sitt eget bästa och ska därför inte tillfrågas. Folkomröstningar är alltså farliga för demokratin.
Det är just vad PK handlar om; att inte ifrågasätta, tänka själv eller tillåta debatter eller omröstningar. Du, som den lilla dumma myra du är i stacken ska bara hålla tyst och inte tänka själv. Politikerna är ”demokratiskt” valda och vet ditt och hela samhällets bästa, dessutom är de mycket klokare än du. Du må med en godmodig och uppgiven suck acceptera att bli klappad på huvudet av storebror, medan han säger ”Det där förstår du inte, och det är för ditt eget bästa.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige är inte demokrati.
Sverige är demokratur.
Schweiz är demokrati.

Ulmerkotten sa...

Det kan jag hålla med om. Men jag tror det var värre demokratur innan nätet fanns. Då hade myndigheterna full koll på alla media och den statliga propagandaappraten Public Service. Denna håller man fortfarande under armarna och är någon form av snuttefilt. Egentligen bara ett bevis på att det just är en propaganda-PK apparat.
Fast det heter ju opartisk information, fakta och utbildning. Haha!