söndag 17 augusti 2014

Ett hot mot yttrandefrihet och demokrati

Skånetrafik vill alltså inte sätta upp SD:s affischer på sina bussar men motiveringen; ”Vi godkänner ingen reklam som kan uppfattas som stötande, diskriminerande eller rasistisk” och de tre texterna är: ”Mindre invandring här, mer hjälp till flyktingar där”, ”Stoppa det organiserade tiggeriet” och ”Krafttag mot brottsligheten – mer stöd till brottsoffer”.

Men då, och i varje specifikt fall är det bara att deklarera vad som är så stötande, rasistiskt eller diskriminerande. Men det gör man inte utan gömmer sig bakom ”kan uppfattas”.

Vi pratar alltså om ett parti som är representerade i Sveriges lagstiftande församling, Riksdagen och med fullt juridiskt ansvar för de affischer de publicerar och spikar upp. I den mån Skånetrafik erbjuder annonsplats på sina bussar anser jag att Skånetrafik är skyldiga att utan minsta betänklighet eller politiska aspekter vilket det i detta fall är fråga om, sätta upp SD:s affischer.

Men ovanpå detta ställer jag mig frågan vad som är stötande, diskriminerande eller rasistiskt? Jag finner inget i de texter SD vill ha olagliga på något sätt. Vad vissa ”kan uppfatta” är helt irrelevant som argument. Antingen är en text lagstridig eller inte.

Grundlagens första paragraf lyder ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”. Om man inte tillåter politiska åsikter att spridas, i synnerhet för ett parti som är representerat i Riksdagen och dessutom under en valkampanj, är hela det demokratiska statsskicket i gungning. Man har kapitulerat för ej parlamentariska ageranden, våld och skadegörelse. Det borde alltså vara av absolut högsta prioritering att alla oavsett partifärg eller åsikter har exakt samma rätt att publicera och få fram sina åsikter och ståndpunkter. Alla har rätt att ha sina åsikter. Det ger ingen som helst rätt att hindra eller på andra sätt störa de partiers åsikter man inte gillar. De som ägnar sig åt sådant, uppenbarligen i brist på egna argument ska lagföras. Det är polisens sak, och inte bussbolagens eller skyddsombudens sak att agera efter vad man tror, upplever, kan uppfatta eller känner.

Nu är det tydligen en liknande historia i Stockholm och jag anser att bussbolagen nu antingen tillåter SD att ha sina affischer på bussarna eller man förbjuder alla politiska affischer på sina bussar. Att selektera baserat på åsikter eller vad man hittar på för svepskäl är inte överensstämmande med ett demokratiskt samhälle och fri åsiktsbildning samt tryck och yttrandefrihet.

Inga kommentarer: