fredag 23 september 2016

Feodalsamhällets slut


Denna regering och föregående är direkt vållande till att landet svämmats över med ekonomiska lycksökare. Man har infört en tvingande lag, som tvingar kommunerna att ta emot personerna i fråga samt ”anhöriginvandring”.
Det minsta man kan begära är alltså att staten betalar kommunerna vad man utlovat enligt gällande regelverk, men det gör man inte. Hade det rört sig om småsummor hade det kanske varit en sak, men enligt denna artikel gäller det alltså ca 20 miljarder. Det är alltså ungefär lika mycket som hela polisens budget, eller halva försvarsbudgeten.

Nu har ju Magdalena Andersson presenterat höstbudgeten, och har en underbalanserad budget. Man har delat ut mindre summor och klappar sig på bröstet med dessa som stora satsningar. För oss vanliga människor låter kanske hundra miljoner låter mycket, som t.ex. satsningen på polisen. Men i själva verket är det småpengar. Det är alltså bara 5 promille (100/20000), av vad man är skyldiga kommunerna eller polisens årsbudget.

Nu inställer sig alltså frågan när regeringen/migrationsverket ska betala vad man är skyldiga kommunerna? Vad händer om man inte betalar?

Vad händer när medborgarna får kraftigt höjda kommunalskatter, dels p.g.a. att staten inte ersätter ”flyktingar” efter två år, och staten/migrationsverket inte kan betala kommunerna som man lovat?
En sak är ganska säker. Sjuklöverns kommunalpolitiker hamnar mitt emellan partipiskan och sina väljare. Kanske blir det så, då kommunerna enligt grundlagen har självstyre att man börjar prata med varandra mellan kommunerna då man sannolikt upplever toppstyrning, att kommuner går ihop och agerar som en enhet. Ett kommunalt uppror av folkvalda kommunalpolitiker mot toppstyrning och rikspolitikernas oansvar när det gäller att ta hand om problem de orsakat, och nu inte heller tänker betala för.

Osökt kommer man alltså på att tänka hur de gamla feodalsamhällena föll samman.

Inga kommentarer: