fredag 9 september 2016

Ska jag behöva äta min sko?

Nu har vi en ny gruppvåldtäkt på en Finlandsbåt (länk). Polisen och media underlåter givetvis att komma med några som helst detaljer och nyheten flashas ett kort tag. Man berättar gärningsmännens ålder, men inget annat.

Ånyo tvingas man läsa mellan raderna i media eftersom det inte är PK att koppla ursprung eller etnicitet till brott.

Man undanhåller alltså rena och relevanta fakta när det gäller en allvarlig brottslighet, och detta fullt medvetet. Man kan faktiskt tycka att detta i sig borde vara straffbart då man vilseleder medborgarna. Som Kent Ekeroth skrev för några dagar sedan, så är det så att fakta inte har någon som helst politisk färg. Fakta lämnar det upp till den enskilde medborgaren att fatta sina beslut, samtidigt som det är ren propaganda eller påverkan att utelämna vissa delar som är fakta men relevanta i sammanhanget. En ren otillbörlig påverkan som inte borde accepteras i ett demokratiskt samhälle, och direkt skadlig för en demokrati.

BRÅ har alltså order om att inte föra någon som helst statistik beträffande överrepresentation när det gäller personers ursprung. Polisen må ej heller ens gå ut med någon form av beskrivning om det kan kopplas till personer som inte är etniskt svenska, detta även om konsekvensen är att brottslingar går fria. Man rapporterar ett ”urval” av brott och censurerar vad man publicerar med avseende på ursprung.

Domstolarna har uppenbarligen order om att, om möjligt är, hitta olika kryphål i lagen för att kunna fria brottslingar, men om så ej är möjligt utdöma rent skandalöst låga straff. Detta gällande brott i vilka invandrare är kraftigt överrepresenterade.
Som jag många gånger påtalat; propaganda är lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar.
Några gånger på FB, har
denna video dykt upp. Det är alltså Alice Bah-Kuhnke som berättar hur viktigt det är med statistik. Problemet är att om man inte har relevant statistik, den är selekterad eller manipulerad har man ingenting. Det är alltså varken fakta eller någon form av kunskap. Tvärtom, den är direkt vilseledande både för ministrar och väljarna.
Låt oss ta ett exempel. Statistiken har givetvis kommit fram till att det är män som begår våldtäkter (genial slutledningsförmåga!). Alltså blir det relevant att skuldbelägga alla män för våldtäkter, vilket vi har sett exempel på debattörer som gjort den senaste tiden. Eftersom man uteslutit viktiga parametrar, vilka är våldtäktsmäns ursprung, deras religion och kvinnosyn drar man alltså helt felaktiga slutsatser och menar att män, rent generellt är våldtäktsbenägna. Sanningen är givetvis en annan men den låtsas man inte om, och skuldbelägger en stor befolkningsgrupp.

Samtidigt är det givetvis tabu att skuldbelägga befolkningsgrupper för det vissa personer utför. Att t.ex. skuldbelägga muslimer som befolkningsgrupp för alla terroristbrott är givetvis inte ens att tänka på. Helt plötsligt gäller det då att på alla upptänkliga sätt försöka hitta potentiella terrorister men alla finns bland muslimer. För kopplingar mellan våldtäkter och personers ursprung gäller samma sak, att generellt utpeka en överrepresentation i personer från MENA är vid PK-vite förbjudet. Men samtidigt går det utmärkt att skuldbelägga ”män” som folkgrupp för våldtäkter.
Det är inga som helst problem att ljuga med statistik. Finns ingen statistik på sådant man vill undanhålla, desto bättre. BRÅ gjorde för ca 10 år sedan en koppling mellan sexualbrott och personers ursprung. Gällande personer med utländskt ursprung var överrepresentationen 400% beträffande våldtäkter/försök till våldtäkt. Men sedan lades locket på och idag förs ingen sådan statistik – det är nu män som våldtar rent generellt och med kollektiv skuld baserat på kön.
Om det visar sig att de män som nu begått våldtäkten på Silja Galaxy ovan, var etniskt svenska män lovar jag äta upp min högra sko. Svenska män skulle aldrig begå denna typ av brott. Om åtalet läggs ned, Tingsrätten friar eller Hovrätten gör detsamma då man uppenbarligen har order från politikerna att leta efter alla upptänkliga kryphål i lagen juridiskt vid denna typ av brottsmål, tar jag en pizza i stället och kan bara konstatera - igen...

Inga kommentarer: