tisdag 6 september 2016

Ren sabotageverksamhet

En mycket allvarlig sak har inträffat på Södertälje sjukhus (länk DN), men det får mycket begränsat utrymme i media. Sjukhus har reservkraftaggregat i form av stora motorer som står startberedda ifall ordinarie strömförsörjning slås ut. Sabotaget har alltså gjorts genom att man slagit i spikar genom de kablar som vid strömbortfall kan förse sjukhuset med ström. Man hade vidare försökt dölja sabotaget genom att slå i spikarna underifrån samt färga dem för att göra dem svåra att se. Sannolikt hade detta vid drift lett till överhettningar, ljusbågar, kortslutningar och brand.
Nu pratar vi alltså inte längre om några kravallungar. Detta handlar om ett planerat sabotage som kräver planering och kunskap. Dessutom ett latent sabotage som avser att skada först när reservkraftsanläggningen behövs. Att slå ut det svenska elnätet är en ganska enkel sak eftersom det går kors och tvärs över hela landet i luftledningar.
Man har tydligen lämnat detta för utredning till polisen, sannolikt en ren bortförklaring eftersom det tvivelsutan rör sig om ett direkt professionellt sabotagearbete. Polisen kommer bara säga att ”utredning pågår” och man kan inte säga något ”av utredningstekniska skäl”.
Ett liknande sabotage är ju det på telemasten i Borås (länk).
Man hade alltså skruvat ur ett antal muttrar vilket resulterade i att masten rasade. Man nämner pojkstreck, rättshaverister och ”ett internationellt spår” som möjliga sabotörer. De två första kan nog enkelt avfärdas, men vad man menar med internationellt spår framgår ej. Det var dock så att man skruvade bort ett antal muttrar så att masten senare skulle falla eller kunna falla enkelt, vilket gör att det blir samma kategori som sabotaget i Södertälje. Kanske skruvade man bort för många muttrar med resultatet att masten föll innan man tänkt sig, varför detta sabotage hamnar i samma kategori, d.v.s. latenta sabotage.
Så låt oss nu ställa oss frågan vilka som har intresse av att slå ut ren infrastruktur? Knappast några kriminella organisationer/internationell gruppering. Knappast är det pojkstreck eller ”rättshaverister”. Tror någon att det inte rör sig om rent planerat sabotage när man slår spikar genom 12 kablar på ett reservkraftverk på ett sjukhus?

Vi har alltså ett s.k. försvar som i bästa fall skulle hålla en vecka, enligt förre ÖB, och har de senaste månaderna kunnat konstatera två regelrätta sabotage.
Man undrar om det finns fler som inte upptäckts, mot t.ex. elnätet, transformatorstationer, broar eller dricksvattentorn, som inte media har fått kännedom om - eller man tystar ner.

Inga kommentarer: