tisdag 20 september 2016

Import: 120.000 långtradare med sopor/år


Regeringen ska alltså införa en miljöskatt på ”kemikalier”. Det finns nog inget så vitt begrepp som ordet kemikalie. Allt är kemikalier om det är lösligt i något eller är ett lösningsmedel. Vatten är en typisk kemikalie och ett lösningsmedel. Destillerat vatten kan klassificeras som ett rent gift. Koksalt likaså, frätande och direkt livsfarligt i större mängder.

Så nu har alltså regeringen kommit fram till en kemikalieskatt på konsumentprodukter, mycket sannolikt med moms för saker man anser vara "kemikalier" lite ospecificerat. Denna skatt ska alltså betalas av oss svenskar baserat på mycket vaga anledningar och påhittad påverkan miljömässigt.

Men samtidigt importerar vi i detta land ca 120.000 fulla långtradare med blandade sopor varje år. Sydsvenskan skriver på
denna länk att hälften kommer från Norge, alltså 60.000. Vi ska alltså råka ut för en ”kemikalieskatt” lite ospecificerat och för miljöns skull, samtidigt som man importerar ca 3 miljoner ton blandade sopor till Sverige och eldar upp. Hur mycket koldioxidutsläpp och miljöfarliga produkter detta genererar kanske Lövin eller Fridolin vet.
Har någon hört ett ljud om denna sopimport som ökat drastiskt de senaste åren eller ifrågasättande av miljöaspekter och utsläpp av växthusgaser? Nähä, jag trodde väl det.

Inga kommentarer: