onsdag 28 september 2016

Jan Helin på hal is

Lan Helin påstår i denna artikel att grundbulten i Public Service är ”Opartiskheten och demokratiparagrafen om alla människors lika värde.”. Så långt kan jag hålla med men sedan felar retoriken i artikeln, och det blir vaga kopplingar mellan Nya Tider och liknande media och rasism/nazism, vilket är en klassiker från vanliga media.
De generella tankevurporna man gör är två: För det första kopplar man ihop kritik mot invandringspolitiken med rasism/nazism. Man måste fatta att det är två vitt skilda saker och för att man är kritisk mot den migrationspolitik som förs innebär det inte att man är rasist. Vi har de senaste åren sett hundratusentals människor söka sig till detta land som uppenbarligen inte är flyktingar. De har transporterat sig genom hela EU och betalat flyktingsmugglare för denna transport, samt inte gjort asylansökan i första EU-land de kommit till enligt Dublinöverenskommelsen, utan avsiktligen gjort sin asylansökan i Sverige efter ankomst. Detta diskvalificerar dem som riktiga flyktingar i första läget, och de borde kallas för vad de är, alltså ekonomiska migranter.  Det finns givetvis en hel rad med andra dumheter i den migrationspolitik som bedrivits som anhöriginvandring, ensamkommande flyktingbarn, åldersbestämningar, EBO, och s.k. papperslösa, för att nämna några.

Men nu kommer det svåra som sjuklövern länge vägrade fatta; dessa saker har inget att göra med ras, religion, etnicitet eller hudfärg. Det spelar alltså ingen roll om det är en person från Somalia, Tibet, Kina, Frankrike, Norge eller USA, det är samma regler som ska gälla. Att selektera ut personer på olika premisser som är relaterade till ursprungsland, hudfärg eller etnicitet vore ren rasism men det är inte vad debatten handlar om. Det handlar om migrationspolitik inget annat.

Sedan har vi givetvis en annan parameter som regeringen sakta men säkert börjat fatta. Sverige är ett litet land och det finns olika begränsningar för hur många personer vi kan ta emot. Vidare är vi en del av EU och jag vet inte hur många gånger jag hört att ”andra länder måste ställa upp”, emedan man fortsatt att legalisera den sanslösa migrationspolitiken. Man kan dock notera att intill för ca 1 år sedan ratades alla motioner från SD som rasistiska eller omänskliga. Idag kan man konstatera att regering steg för steg föreslagit precis samma saker och åtgärder, men medger givetvis inte att SD hade rätt i första läget, utan fortsätter med samma strutspolitik och tjatar nysvenska PK-mantran med huvudet under sanden.
Men knutpunkten är att migrationspolitik inte har ett dyft med rasism eller nazism att göra.
För det andra handlar om medias agerande, och som avhandlas i Helins artikel. Knutpunkten är alltså opartiskhet, vilket givetvis är ett ganska relativt ord. Egentligen finns det inget nyhetsmedia som är opartiskt, men konststycket är att som Public Service, hävda att man tillhandahåller opartisk information, fakta och utbildning. Genom att göra detta tror läsaren/tittaren/lyssnaren att denne bildar sig en egen uppfattning, baserad på dessa parametrar.

Samtidigt måste man fatta att propaganda är lika mycket vad man berättar, som vad man inte berättar.
Nu har vi direkt en koppling tillbaka till migrationspolitiken. Om man undanhåller information om vad invandringen kostar, problem eller kriminalitet relaterade till vissa befolkningsgrupper, religion eller annat är inget annat än propaganda. Tvärtom, man har tidigare berättat ett antal ”success stories” om invandrare som återförenas, har arbeten och försörjning eller hur olika integrationsprojekt varit framgångar.

Men problemet är större än bara media. Vi vet att polisen undanhåller information genom att presentera bara ett ”urval” av inträffade brott, och tidigare kod 291. Domstolarna väljer att heller fria än fälla, inte kräva åldersbestämningar samt att döma ut löjligt låga straff, i synnerhet när det gäller sexualrelaterade brott. BRÅ har fått order om att inte presentera någon som helst statistik med anknytning till invandringsproblem.

Alltså Helin, om Public Service, media, myndigheterna och politikerna hade tillhandahållit den information de har, hade vi medborgare kunnat bilda oss en uppfattning. Nu finns inte denna information och man försöker strö lite stjärndamm i våra ögon om invandringens paradis samt förneka och dölja kostnader och problem.

Just därför behövs siter som Avpixlat, Fria Tider och Nyheter Idag. Utan siter som dessa är inte informationen annat än propaganda med vissa variationer, och medborgarna kan inte skapa sig en egen uppfattning. Utan siter som dessa, kan man sedan inte hävda att man har demokrati - medborgarna får bara den information politikerna vill att de ska få.

Men märk mina ord igen: Det handlar inte ett dyft om rasism eller nazism, det handlar om migrationspolitik och ren information politikerna och media är skyldiga att tillhandahålla för medborgarna för att de ska kunna fatta rätt beslut vid valurnan vart fjärde år.

Inga kommentarer: