måndag 17 oktober 2016

4.000kr/månad för "nyanlända"


Man kan alltså läsa i DN att Stockholmarna erbjuds hyra ut rum och lägenheter till ”flyktingar” och ersättningen är alltså 4.000kr för ett rum (länk). Hur stor en lägenhet är ju oklart, och vidare hur stor en flyktingfamilj är.

Enligt migrationsverket (
länk), ersätts alltså varje belagd flyktingplats med 1.600 + 300kr/dygn. Det ger 1.900kr/dygn, eller 57.000kr/månad. Om man nu bara hyr ut ett rum ingår givetvis inte mat och kläder, men kvar är dock 53.000kr/månad vilket torde räcka till dessa saker.

Alltså snackar vi om en ren blåsning, och kommunen kommer tjäna massor på varje person som nappar på detta ”erbjudande”.

Men det kan bli ännu värre. Det finns ju en lag som möjliggör för ”flyktingar” att ha eget boende (EBO). Med dessa politikers förslag finns alltså risk att de som hittills ordnat ”eget boende”, nu betalas ersättning för detta då det finns en uthyrare av ett rum. Låt oss ponera att en ”flykting” har släktingar eller vänner i ett berikarområde runt Stockholm. Förslaget gör alltså att den som kommer till Sverige och någon att flytta till (med en adresslapp i pannan), så stänker man iväg 4.000kr/månad till lägenhetsinnehavaren.
Alla inser att varken migrationsverket eller kommunen har någon som helst möjlighet att kontrollera detta, sannolikt inte heller hur många som bor i samma lägenhet eller hävdar att de gör det.
Förslaget är ett typexempel på miljöpartistisk drömpolitik som är dömd att misslyckas, men kommer att kosta kommunen stora belopp, samtidigt som man givetvis får en stor buffert att spela med baserat på att migrationsverket ersätter varje besatt boendeplats rundligt.

Inga kommentarer: