söndag 30 oktober 2016

Trafik: Har över 99% fel?

Det här en intressant artikel (länk), som handlar om människors respekt för lagar och regler. Man har alltså mätt hastigheten på 25.000 bilister och konstaterade att mindre än en procent höll lagstadgad hastighet.

Hur kommer det då sig? Det finns inget enkelt svar men det här är en utveckling jag började fundera på för runt 15 år sedan och i debatter med en trafikexpert. Det hela handlar om att man avsiktligt skyltar ner hastigheter eftersom man vet att folk ändå kör lite över hastighetsgränserna. I nästa läge tycker alltså bilisterna att hastighetsskyltarna har blivit rena vägdekorationer, och som man beaktar enbart baserat risken att bli bötfälld vid överskridande, alltså rent ögontjäneri. Vet man att man kan, omständigheterna så medger och bedömer att det är lämpligt att köra fortare än vad det står på skyltarna, finns inte heller någon anledning att hålla den skyltade hastigheten.

I Tyskland ser man helt annorlunda på detta, hastighetsbegränsningar gäller i städer, byar och där det finns en anledning att begränsa hastigheten. Anledning kan vara att det kan dyka upp saker som en bilist rimligtvis inte kan förutse, eller att man inte vill ha så stora hastigheter mellan bilarna t.ex. när man har påfarter till Autobahn. Men för övrigt är det fri om det är dubbla filer, och 100 om det bara finns en fil. Men det betyder inte att det går ens under bra förhållanden att köra tillåten hasighet. I Schwarzwald är det 100 generellt men bergigt, kurvigt och det vore rent idiotiskt att köra i denna hastighet. Sannolikt skulle inte ens den bästa förare med en fomel-1 bil bli långlivad om denne stirrade sig blind på hastighetsmätaren och nålen vid 100. Det skulle sluta i en bergvägg eller en ordentlig flygtur.
Men i Sverige har man en övertro på myndigheter och skyltar och dessa har spikats upp på varenda gatu- och vägsnutt. Det är någon form av egenvärde att sätta upp så många skyltar man kan för medborgarnas egen skull och att ”rädda liv” med nollvisionsflum. Siffrorna på skyltarna talar snarast om hur långt det är i meter till nästa hastighetsskylt.
Detta är alltså så att man inkompetensförklarar den enskilda bilisten att bedöma förutsättningarna, samtidigt som man förutsätter lagefterlevnad. Resultatet blir givetvis ögontjäneri samt bristande respekt för absoluta gränser.

Detta har i sin tur lett till att man avsiktligt skyltar ner hastigheter eftersom man vet att många kör fortare än den skyltade hastigheten. Nu hamnar man i en ond cirkel med bristande respekt för i synnerhet hastighetsbegränsningar men även andra trafikregler.
Hur man ska ta sig ur denna soppa i länken är en gåta. Skyltar man upp till 60-70 kommer detta resultera i att bilisterna kör kanske 80-90. Skyltar man ner, ger detta givetvis en ännu lägre respekt för hastighetsbegränsningarna, och bilisterna kommer att betrakta denna skyltning som ren vägdekoration.

Men faktum kvarstår – om mer än 99% av bilisterna kör fortare än det står på skyltningen, är denna givetvis felaktig och för låg.

Det skulle vara föga förvånande om någon ärthjärna får för sig att spika upp en plåtpolis på denna sträcka, eller någon helt omotiverad vägbula. Omotiverad eftersom man på så sätt skulle försöka tvinga bilisterna att hålla en omotiverat låg hastighet. Är verkligheten annan än kartan (d.v.s. skyltningen), är det givetvis fel på verkligheten. Eller menar någon att över 99% av bilisterna gör en felaktig bedömning?

Man hamnar alltså i en problemställning av typen antirobot-robot-robot.

Inga kommentarer: