onsdag 5 oktober 2016

Rättsrötan fortsätter - Gotland

Det är allom uppenbart att polisen har instruktioner, sannolikt från regeringen och via Eliasson på vad man får skriva och publicera.

Tidigare var tydligen gärningsmäns ålder av intresse, och man kunde se information om hur gamla de var. Man kunde läsa att det var en x-åring, y-åring och en z-åring som var gripna och misstänkta. Kanske har man insett hur larvig denna information var eftersom gärningsmäns ålder är av föga relevans.

Nu kan man läsa att polisen enbart publicerar ett ”urval” av brott som inträffat, vilket i sin tur innebär att man ej publicerar brott där det blir alltför uppenbart att gärningsmän har invandrarbakgrund. Det fungerar givetvis när brott inte är så grova att man tvingas publicera dem, för att ej tappa trovärdighet.

Men vi har nu en uppenbarligen grov gruppvåldtäkt på Gotland, och polisen går ut med lite vag information. Fem av de sex personerna är anhållna ”på sannolika skäl” (
länk).
Låt oss nu ställa oss frågan vad sannolikheten är att sex svenska män begår ett sådant brott. Har någon i detta land hört talats om gruppvåldtäkter intill för några år sedan? Vi har givetvis även kopplingar med det som hände i Köln, alla incidenter och liknande på festivaler i detta land under sommaren, för att inte nämna Finlandsbåtarna.

Så vad är relevant för media och för läsare? Misstänkta personers ålder? Vad finns det för röd tråd i hela problematiken?

Eller egentligen är det två röda trådar att följa: för det första hur regeringen avsiktligen försöker dölja en problematik man ställt till med genom den sanslösa och oansvariga invandringspolitik man fört och till stora delar för. För det andra det enkla faktum att massor av de s.k. flyktingarna har en rutten kvinnosyn. Idag kan man i stort sett ta för givet att alla våldtäkter, och då i synnerhet gruppvåldtäkter begås av personer med invandrarbakgrund. Men för att dölja detta har alltså polisen och media instruktioner om att inte nämna detta. Det innebär att man döljer för allmänheten en klar problemställning som den sanslösa migrationspolitiken fört med sig.
Vidare har man som regel att hitta olika kryphål i lagen för att generellt fria, och i de få fall man nödgas fälla, dömer man till larvigt låga domar och skadestånd. En ytterligare faktor är även att personer som relativt nyligen kommit till Sverige inte har någon inkomst. Det innebär alltså att de skadestånd som utdöms ej kan betalas av gärningsmännen.
Vi har sett regelrätta gruppvåldtäkter på Finlandsbåtarna, en grov gruppvåldtäkt på söder i Sthlm och nu en gruppvåldtäkt på Gotland. I de två förstnämnda fallen var det friande domar eller rent larviga sådana som gällde. Nu kan man läsa gällande gruppvåldtäkten på Gotland att åklagaren, han säger ”– I nuläget föreligger inte sannolika skäl för brottsmisstanken.”
Visst, det är helt enligt instruktionerna från politikerna. Problemet är att medborgarna inte verkar ha fattat problematiken, och man öser galla över gotländska polisen med över 300 kommentarer. Polisen är tjänstemän som bara följer de instruktioner de har och försöker göra sitt jobb. Så även åklagaren som säkert kommer få sin mail spammad med diverse hatåsikter.

Än allvarligare är att åklagaren, uppenbarligen med den mest taffliga argumentation jag sett, släpper personerna på vad han kallar för ”inte sannolika skäl”, vilket innebär att han fått order om att släppa personerna (länk).
Men allt ligger helt i linje med sjuklöverns agerande och mörkande för medborgarna om direkta konsekvenser av att man släppt in tiotusentals personer med en helt rutten kvinnosyn, baserad på olika faktorer varav islam uppenbarligen är en. Den som inte fattar att våldtäkter blir en direkt följd är enbart naiv.

Det är inte rasism – det är realism. Synd bara för alla kvinnor och tjejer som har blivit och kommer att bli utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkter då polisen, media, åklagare och domstolar döljer hela problematiken, uppenbarligen på hemliga order från ansvariga politiker.

Inga kommentarer: