fredag 7 oktober 2016

Helagotland - nu en del av Helalandet. Grattis!

Redaktionschefen Mats Pettersson på Helagotland (länk), verkar inte förstå hela problematiken. Som vanligt och i PK-media hänger han upp sig på två saker. Det första är att diverse nazister eller rasister utnyttjar incidenter som den inträffade till att få ”vatten på sin kvarn”. Men det är samtidigt inte alls konstigt att normalfuntade personer reagerar på det inträffade, och på den flathet samhället regerar på ett mycket allvarligt brott. Extremister tar givetvis tillfället i akt och reagerar.


Men vi kan dagligen läsa om olika problem i ”utanförskapsområden”, våldtäkter, gängkriminalitet, bilbränder, skottlossningar, mord, bomber och andra problem som är direkt invandringsrelaterade.


Att komma till insikten att det är MÄN som våldtar är oerhört naivt. Som att konstatera att vatten är vått, eller man kan bränna sig på eld. Som ett direkt bevis på denna naivitet avser alltså Petterson att skuldbelägga alla män. Givetvis är det så men nu inställer sig frågan om just våldtäkter är direkt relaterad till de personer som kommit till detta land? Det har alltid funnits våldtäkter, men vi ser gruppvåldtäkter som ett nytt fenomen i svensk historia, samtidigt som man knappast behöver vara speciellt begåvad för att göra kopplingarna, t.ex. med Köln, festivaler under sommaren, incidenter på simanläggningar, gruppvåldtäkter på Finlandsbåtar och annat för att fatta att hela problematiken bottnar i att man släpper in personer i detta land med en rutten kvinnosyn som definitivt är oönskad i ett modernt västerländskt land.
Mycket sannolikt är att Sverige idag har den högsta våldtäktsfrekvensen per capita i hela världen. Man kan givetvis spekulera i bakomvarande anledningar, men de senaste årens utveckling just när det gäller sexualrelaterade brott talar sitt tydliga språk. Så med Petterssons logik ska vi snarare skuldbelägga alla invandrare för all ökad kriminalitet i landet. Du vet Pettersson; det är invandrare som begår brott rent generellt och bör straffas som grupp med din logik. För att komma till denna slutsats behövs ingen form av rasism/nazism, utan bara fakta baserat på brott de senaste åren.
Ovanpå detta har vi just ett typexempel över samhällets flathet när det gäller att komma till tals med invandringsrelaterade problem och sexualbrott i synnerhet. Fem personer våldtar alltså en handikappad kvinna och en kammaråklagare hittar en lucka med ”ljus och lykta” i lagstiftningen, för att kunna försätta dem på fri fot, vilket sker. Uppenbart är att han lagt all form av logisk rättsskipning på hyllan och i stället stirrar sig blind på lagformuleringen. Polisen har instruktioner om att inte gå ut med någon form av information som kan kopplas till invandrare eller s.k. asylsökande, utredningar läggs ned och frikännande domar eller skrattretande låga straff är legio. Locket på, och strutshuvudet under sanden inför ett uppenbart problem.

Det sistnämnda är rent symptomatiskt och som jag skrivit om ett antal gånger. Som jag skrev om igår avser man även ta bort ordet ”våldtäkt” i strafflagstiftningen, för att på detta sätt ytterligare kunna dölja just den typ av brott Ni nu på Gotland blivit berikade med.

Det tror faen att folk blir förbannade när man mörkar en solklar gruppvåldtäkt av en handikappad kvinna och släpper gärningsmännen fria. Är du förvånad Pettersson?


Add: Detta dyker dessutom upp (länk). En polischef på Gotland som inte kan svara på något. Hallå Torbjörn...det finns inga missuppfattningar eller okunnighet, det finns logik och fakta. En kvinna har blivit våldtagen av fem män, kan du förneka det? Okunnighet må så vara då medborgarna inte vet åklagarna har instruktioner att släppa alla sexualbrott begångna av "nysvenskar". Men du finner inte hela problemet stötande, då brottslingar behöver skyddas från svenska medborgares helt berättigade syn på rättvisa?
Våldtäkt är och förblir våldtäkt, och ska bestraffas relevant och till varnagel för andra.


Add2: Eller en text från Wiki: Enligt 22 kap 1 § i Missgärningsbalken i 1734 års lag bestraffades förövaren av en våldtäkt i allmänhet med döden. Tager man qwinno med wåld, och emot hennes wilja främjar sin onda lusta, och warder lagliga thertil wunnen; miste lifwet, och qwinnan ware saklös.

Inga kommentarer: