torsdag 20 oktober 2016

När IS-terroristerna står vid svenska gränsen


Om någon annan än Hanif Bali (M), hade reagerat mot den proiranska demonstrationen utanför riksdagshuset, och uttalat att återvändande terrorister borde få praktisera på grisfarmar, skulle det ha blivit ett jäkla liv. Hade någon från SD sagt precis samma saker hade rasiststämpeln kommit fram och man hade garanterat dragit upp religionsfrihet och acceptans för de som råkat göra ett felaktigt beslut.
Jag hittade rapporten (länk) det snackas så mycket om för tillfället, med titeln ”Att lämna våldsbejakande extremism”, av Christoffer Carlsson. Det är en mastig skrift på 135 sidor och jag har inte läst hela, tyvärr.
På sidorna 132-3 finns ”Tolv avslutande riktlinjer”, och där hittar vi de saker som mest upprör. Saken är alltså den att man inriktar sig generellt på att dra ett streck över alla illdåd eller det som varit, och i stället komma med riktlinjer över hur man ska få extremister att sluta att var just sådana och få dem att bli en del av samhället.
Vid en kortare skanning av dokumentet slås man av att man inte skiljer nämnvärt på olika typer av extremism, författaren verkar dra i stort sett samma slutsatser vad beträffar ”vit maktextremister”, autonoma extremister som IS-idioter.
Vad jag stör mig på är att man på rent svenskt flummanér tror att det gäller att förändra extremisternas situation och miljö för att få dem bli del av samhället. Givetvis med olika stödåtgärder och annat, och i punkterna 8-11, som är symptomatisk för hela flummeriet, finns de saker som gör folk upprörda listade.

Hur man än vänder på resonemanget har vi två skiljevägar, den ena är att straffa för att på så sätt tala om för individen och andra att begångna brott inte är accepterbara. Den andra är att försöka vårda och med olika sociala medel försöka konvertera personen till att bli en del av samhället.

Jag är anhängare av den förstnämnda vägen, och ett samhälle ska inte på olika sätt belöna brottslighet. Det är en ren erfarenhet från den flumpolitik som gällde på 70-talet, och som visade sig både ineffektiv samt var dyr för samhället.
Brottslingar ska rent principiellt straffas och straffet ska stå i direkt relation till den skada en brottsling ställt till för samhället eller andra medborgare, samt vara avskräckande. Ingen hänsyn ska tas till förmildrande omständigheter, och ingen mängdrabatt på brott ska lämnas (vilket görs idag). Återfall ska givetvis medföra straffskärpning.

Idag har vi att göra med radikala islamister och rena terrorister. När IS brakar ihop kommer de fly som råttor från ett sjunkande skepp. Det finns alltså inget som säger att de ångrat sina handlingar eller vill eller avser sluta vara militanta terrorister. De har av ren vapenmakt tvingats fly för att överleva. Givetvis vill de undgå alla typer av straff, både avseende egna brott samt delaktighet.
Att man mot denna bakgrund tror att man kan omvända dem till att bli accepterade medborgare genom olika terapi och stödinsatser i ett modernt västerland är oerhört naivt. Ovanpå detta har man i detta land en lika naiv syn på muslimer/islam, vilket innebär att man inte kan tvinga dem att avsäga sig islam vilket är grunden till hela problemet.

Avser man bedriva en politik baserad på de tolv punkterna som anges i rapporten, kommer dessutom detta bli en pull-faktor för alla terrorister, vilket i sin tur kommer att leda till att Sverige i en förlängning blir ett nytt centrum för militant islamism och kraven på det svenska samhället baserade på islam kommer att bli allt fler. Men givetvis är det så att de personer som varit terrorister för IS inte kommer att tillstå det, utan försöka utge sig för att vara ”vanliga” flyktingar.
Vidare är det ju så att det svenska samhället redan lider ordentligt av alla problem och kostnader som de senaste årens oerhört naiva flyktingpolitik lett till, och därför är det bara att inte släppa in en kotte som lyckas komma till svenska gränsen och hävda att man är flykting.
Det finns riktiga flyktingar. De finns i konflikters närområden, men den som avsiktligen smugglar sig till Sverige kan inte vara flykting.

Så visst Hanif Bali, man kan köra något test, som att tvinga personer elda upp koranen, jobba på grisfarm eller äta fläskkött, eller besöka en gayklubb. Det är fantasifullt, men föga realistiskt.
Det är däremot realistiskt att nu stänga gränserna för alla som själva hävdar att de är flyktingar, kommer hit med flyg eller har transporterats genom hela EU.
I den mån det är personer som bevisligen varit med i IS, är det bara att placera dem i fängelse med en föreslagen strafftid på minst 5 år, och därefter utvisa dem om de inte är svenska medborgare. Har de och uppenbarligen felaktigt, fått svenskt medborgarskap kan man dra in detta om personen inte lärt sig något av fängelsevistelsen och utvisa personen till valfritt land eller land för tidigare medborgarskap.

1 kommentar:

Anonym sa...

https://youtu.be/Ia74gDtUmHo