måndag 10 oktober 2016

I den vansinniga migrationspolitikens spår

Den vansinniga migrationspolitiken har fått lika vansinniga konsekvenser. Politikernas inkonsekventa handlande resulterar i någon form av jo-jo-politik där många, för att inte säga alla blir lidande. För några år sedan ersatte alltså migrationsverket t.ex. platser för inkvartering av s.k. ensamkommande flyktingbarn, med 1300 kr/dygn. Alltså även om platsen stod tom. Om sedan platsen var utnyttjad höjdes ersättningen till 1600 kr/dygn. Därtill kom en massa andra ersättningar för att kommunerna skulle finansieras fullt ut via migrationsverket.

Kommunerna ombads och tvingades, ställa upp, ta sitt "ansvar" och vara solidariska. Initialt verkade detta givetvis som en god affär, men privata aktörer kom givetvis in på marknaden och köpte upp alla typer av boenden för att kunna hyra ut platserna till kommunerna för rundlig ersättning i den desperata situationen. Men både för de privata aktörerna och kommunerna var det initialt en god affär rent ekonomiskt. Vad kommunerna inte fattade var att de statliga bidragen (från migrationsverket) upphörde efter två år, och alla borde ha insett att man knappast kan få vanligtvis lågutbildade personer på arbetsmarknaden inom två år, och definitivt inte "anhöriginvandrare".

I och med den sanslösa politiken som resulterade i en enorm ström av ekonomiska lycksökare i synnerhet 2015 insåg rikspolitikerna inom sjuklövern att situationen blev helt ohållbar. På punkt efter punkt har man alltså tvingats annektera den politik som SD sedan länge förespråkat gällande dessa ekonomiska migranter och deras anhöriga. Givetvis utan att erkänna att man hade fel eller har bedrivit en ansvarslös politik.
Så förslaget man för ett tag kom med, är att drastiskt sänka ersättningsnivåerna avseende ersättningarna för flyktingboenden, samt att detta skulle ske med början 2017. Man tvingades dock backa på den punkten men förslaget ligger kvar och kan träda i kraft vid mitten av 2017.

På så sätt sparkar man alltså undan incitamentet för de vinstdrivande bolag som idag täljer guld, och nu avser alltså Bert Karlsson att lägga ner 90 % av verksamheten för Jokaro, avskeda 500 personer samt stänga 40 av de 44 boenden man har (
länk). Kommunerna kommer att gå på knäna och SKL har redan flaggat för kraftigt höjda kommunalskatter och eller neddragningar av kommunala verksamheter. Jokaro är ledande på denna marknad och vi kan alltså vänta att fler bolag kommer att följa efter med en ren desperation från migrationsverket, kommunalpolitiker och i nästa läge sjuklöverns rikspolitiker.

Så då kan vi ställa oss frågan vad rikspolitikerna kommer att göra? Man har inga pengar, man har inga bostäder, man har en obalanserad statsbudget, inget försvar, tiotals ”utanförskapsområden” med gängkriminalitet, poliser som säger upp sig och är missnöjda med löner och arbetsförhållanden, en rikspolischef som är ett rent stolpskott, en sexualbrottslighet med gruppvåldtäkter som ett resultat av migrationspolitiken och som man tappert försöker dölja.

…men givetvis med världens högsta skatter. Grattis svenska medborgare!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige är en failed state!/V

Anonym sa...

Fel prislista. 1600 för tom plats och 1900 för belagd. Det vara väl minimiersättningar. I den bristsituation som var kunde betydligt större ersättningar lämnas.

Ulmerkotten sa...

Ok, kanske miss av mig. Jag tog det ur minnet. Med 1.900 kr/dygn ger det alltså 693.500kr/år. Det torde räcka till en ganska hyfsad hotellplats...och vilken svensk kan paddla runt med denna med denna lön (57.000 per månad) utan att lyfta ett finger.
Gäller dock inte politiker med väl tilltagen fallskärm.