tisdag 18 oktober 2016

Belöning av terrorister - med skattepengar

Det finns alltså ett gäng terrorklassade islamister, som världen nu jobbar för att förinta. Deras grundplåt är att de inte accepterar otrogna, någon annan religion eller avvikande sexuell läggning. Deras cv när det gäller begångna brott mot all mänsklig praxis, logik, kvinnosyn, o.s.v. kan göras hur lång som helst.
Man ser alltså alla som inte är fundamentala islamister som otrogna som man har rätt att avrätta utan misskund, helst så bestialiskt som möjligt och har publicerat ett antal videos som visar exempel på detta.
Att åka till IS och sedan delta på något sätt i den ”verksamhet” de bedriver måste alltså betraktas som att begå ett allvarligt brott som ska bestraffas.
Men av någon outgrundlig anledning ska man alltså tycka synd om dessa terrorister. Jag ställer mig frågan om de som skurit halsen av kristna i Syrien, är mindre skyldiga än de som begått terrorbrott på Europeisk mark som t.ex. terroristen som körde ihjäl folk i Nice, eller de som sköt ihjäl oskyldiga i Paris?
Nu verkar det som 70-talsflummet gått helt överstyr (länk), och vi i Sverige ska tycka synd om de stackars missledda terroristerna. I stället för att bestraffa dem, ska de belönas med olika flummiga insatser, givetvis finansierade av skattepengar som t.ex. boende, sysselsättning och försörjning. ”Vi kan ju inte säga att för att du gjorde ett felaktigt val så har du inte rätt att komma tillbaka och leva i vårt samhälle.”, säger en kommunal tjänsteman från Lund. Samma tankegångar verkar man ha i andra kommuner och man nämner då Malmö, Borlänge och Örebro.
Man skriver vidare: ”
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Rapportförfattaren, Christoffer Carlsson, menar att en person som vill lämna extremistmiljöer ofta behöver stöd för att kunna göra det.” samt,
Du behöver kunna återintegreras på arbetsmarknaden, du behöver kanske ha körkort, skuldsanering och tak över huvudet.”. Man kan inte undvika att dra slutsatsen att den rapport som Carlsson skrivit har gått ut som dekret till kommunerna och i stället för att bestraffa regelrätta terrorister ska de belönas med olika stödinsatser bekostade av skattemedel. Man blir inte så lite kräknödig av detta flum som sannolikt härstammar från vänster- och miljömuppar. Vidare kan man ju räkna med att det blir en ”pull-faktor” just till Sverige för de värsta militanta idioterna om man belönas för att komma just hit.

Mitt förslag är att den som bevisligen deltagit i IS ska default dömas till minst 5 års fängelse, och om personen inte är svensk medborgare ska därefter utvisas till det land medborgarskapet anser. Om det finns ett antal IS-krigare som baserat på denna regel väljer att inte komma ”tillbaka” till Sverige är det inte vårt problem, de har genom att åka i första läget,"bränt sina skepp".
Ursäkta, men jag blir äcklad över att läsa att det finns politiker och företrädare för kommuner som med skattepengar vill belöna regelrätta terrorister.

Man kan slutligen notera att vi har ytterligare ett exempel fakta, information och opartiskhet från Public Service.

Inga kommentarer: