fredag 25 november 2011

Läget i proppskåpet?

 I all vettig strafflagstiftning ska man vara lika inför lagen. Det innebär givetvis att alla ska få samma straff för samma brott, och det ska vara lika ”smärtsamt” för alla. Ett exempel är dagsböter som är graderade efter inkomst, och det ska alltså vara lika smärtsamt för en med hög inkomst att begå ett brott som en med låg. Jag har nu sett en höjdare i denna DN-artikel

Men nu är vissa saker som t.ex. körkort, flygcertifikat och vapenlicenser baserade på ett mycket subjektivt ”lämplighetsintyg”. Ursprungligen var det så att man införde detta för att kunna förverka en rätt, eller hindra en person från att få t.ex. rätt att framföra fordon, eller använda/inneha vapen om man genom begångna brottsliga handlingar kan tro att personen kunde använda sig av vapen i brottsligt syfte, eller generellt kan begå andra brott inom trafiklagstiftningen.
Var gränsdragningen går är givetvis subjektiv, men det logiska är att det finns en koppling. Om en person t.ex. fällts för olaga hot, misshandel, upprepade eller liknande finns det givetvis en risk att denne person kan använda skjutvapen om personen har vapenlicens och vapen. På samma sätt är det med körkort, det finns ett lämplighetsintyg bakom som borgar för att personen sannolikt kan köra bil. Om man t.ex. en läkare uppmärksammar att en patient har svåra rörelseproblem, dålig syn, eller någon sjukdom som gör personen olämplig för just bilkörning. Då ska lämplighetsintyget för körkort dras in och körkortet förverkas.
Detta är grundtanken i lagstiftningen, och det är på många sätt logiskt.
Men nu har alltså HD fått spelet. Det är kanske dags att man kollar proppskåpet på HD, eftersom jag förväntar mig att det på denna nivå är folk som har någon form av hjärnkapacitet och inte bara läser bokstäverna i lagboken. Det man beslutar i HD är prejudicerande, och får alltså genomslag i alla lägre instanser, där proppskåpet garanterat har ett visst utbytesbehov. Det är nämligen så att tingsrätterna ska tolka intentionen med HD:s dom, det kan sluta med rena vansinnigheter i de enskilda fallen.

Nu tar vi ett exempel. Nisse är pilot, och har först varit stridspilot, och sedan jobbat 20 år inom trafikflyget. Han får flyga en massa plan och har lång erfarenhet. Han jobbar med att lära och träna nya blivande piloter. Men nu blir han tagen för att ha kört med 0.11 promille alkohol i blodet en morgon i sin privatbil. Alltså blir han av med körkortet. Inget har givetvis hänt eftersom Nisse är spik nykter, men inte enligt lagen. I Tyskland kunde han ha kört på Autobahn med fyra gånger högre alkoholhalt utan att polisen bekymrat sig.
Men eftersom Nisse nu är svensk åker han dit för rattfylleri, och lämpligheten till hans flygcertifikat blir automatiskt förverkat. Körkortet åxå givetvis. Nisse mister alltså körkort, arbete och i stort sett allt för att politikerna hade en ”vision” om nolltolerans när det gäller alkohol och trafik. Är vi då lika inför lagen? Är straffen rättvisa? Om du svarar ”ja” på den frågan är nästa steg parkeringsböter. Om Nisse betala för lite eftersom han har ett föredrag om flygsäkerhet, när han parkerar sin bil, och parkeringstiden går ut, är detta tillräckligt för att kunna påvisa att han struntar i regler och förordningar och därmed dra in hans lämplighetsintyg till flygcertifikatet (och givetvis körkortet).

Vi har nu hamnat i en total gråzon, där straffen bestäms av någon enskild liten tjänsteman, som tar det säkra före det osäkra, och straffen blir helt subjektiva.

Det är ju egentligen bättre från början att vara ren brottsling eftersom man får mängdrabatt på straffen, och man behöver generellt bara avtjäna 2/3-delar av strafftiden.

Så nu ska vi sy ihop säcken. Om en person kör bil berusad (artikeln nämner inga promillehalter eftersom alla som ens tittar på en folkpilsner är rattfyllon), vad är då kopplingen med innehav av vapen och vapenlicens?
Kan du svara på denna fråga har du en gjuten post på HD. Men gå inte mot ”röd gubbe”, eller få en "kontrollavgift" för felparkering, då är du rökt, och blir av med vapenlicenser, flygcertifikat, körkort, eftersom du kan misstänkas att vara olämplig för alla de "lämplighetsintyg" du har. Helt subjektivt...vart tog rättslagstiftningen vägen och "lika inför lagen"?

9 kommentarer:

Anonym sa...

vilket svammel

Ulmerkotten sa...

Tack! V.v. kom med en konstruktiv kommentar nästa gång.

Anonym sa...

Artikeln berättar om "grovt rattfylleri", och att vapenlicens skall återkallas då man blivit dömd för detta.

Detta är självklart och fullständigt acceptabelt. Som sportskytt anser jag personligen att rattfyllerister är farliga för sporten - pga flera orsaker. Dels är det mycket vanligt att de som döms för grovt rattfylleri faktiskt har problem med spriten.

Dels ger det också mycket dålig reklam för sporten - en sport som redan idag ses som obskyr generellt.

En person som inte klarar av att hålla sig ifrån att köra bil onykter är helt enkelt en person som inte klarar det ansvar som vapeninnehav kräver.

Ulmerkotten sa...

Ok, det var fiske på mycket djupt vatten

Det finns ingen som helst koppling mellan grovt rattfylleri och någon som helst användning av vapen.

".. en sport som redan idag ses som obskyr generellt."

"En person som inte klarar av att hålla sig ifrån att köra bil onykter är helt enkelt en person som inte klarar det ansvar som vapeninnehav kräver".

Det var faktiskt två rent korkade argument. Ta och kola proppskåpet, och koppla in alla faser.

Vad obskyr? Vill du vara vänlig att tala om huruvida vapeninnehav, jakt, tävlings och sportskytte är obskyrt?
För det andra; det finns ingen som helst koppling mellan att köra bil onykter och att på något sätt felaktigt bruka vapen. Eller kanske du kan plocka fram fakta, statistik eller något relevant som påvisar kopplingen?

Anonym sa...

Notisen handlade om grovt rattfylleri. Enligt Wikipedia så gäller då följande:
"För grovt rattfylleri döms till fängelse i högst två år. I regel döms för grovt rattfylleri om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i blodet. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om
1.föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
2.föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
3.framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten."
Jag tror att rättsväsendet resonerat som så att när man är såpass onykter så är det direkt livsfarligt att sätta sig bakom ratten och att framförandet av fordonet i det det aktuella onyktra tillståndet ska likställas med att hantera ett potentiellt livsfarligt vapen på ett ovarsamt och allmänfarligt sätt.
Jag är inte tillräckligt insatt för att ge en initierad åsikt om denna aktuella gräns för grovt rattfylleri är vettig eller inte, men det du frågade dig från början nämligen om det är vettigt att kopppla just rattonykterhet med vapeninnehav kan ändå diskuteras. Ditt resonerande kring den frågan är således mycket läsvärd. Hur många sådana fall rör det sig om per år förresten?
Tänkvärt är även att det det tydligen bara tar några ynka timmar att skaffa sig ett illegalt handeldvapen i Malmö [http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2187290/vi-koper-vapen-pa-fem-timmar]. Att således strama åt lagstiftningen kring dem som har legala vapen känns lite som om man silar mygg och sväljer kameler. De grovt kriminella eller andra vapenintresserade som struntar i lagen får ju ändå tag i vapen (som i fallet med handeldvapen dessutom är lätta att dölja).

Ulmerkotten sa...

Men de grovt kriminella kommer man inte åt. Alltså måste man göra något, och då slår man t.ex. mot några hundra tusen jägare med idiotlagar. Bara för att visa att man gör något och tar ansvar som politiker.
Hur många jägare har använt sina jaktvapen vid skottlossningar och mord i landet de senaste åren?

Vilka problem har man i Schweiz, där i stort sett varenda man har sitt armévapen hemma? Nävisst, nä - i Schweiz har man knappt någon invandring alls.

Anonym sa...

Det är verkligen intressant att vi inte längre är lika inför lagen. När kommer det att ta slut? Nu finns ju nykterhetskontrollen på sjön också. Ingen normal människa nästan anser att den är "rätt" varför 20 knops båten är farlig men om du åker med en 4 knop så är du inte farlig och får behålla vapenlicensen. Skall folk som bor på en ö inte ha rätt att ta en öl. Dom kan ju inte gå eller ta bussen. Och dess utom förlora sina vapenlicenser om dom råkar ha fel båttyp. Får man då göra skatteavdrag för att ha en fyllebåt ?

Ulmerkotten sa...

Ja, vi hamnar dessutom i en soppa där personer inte vet vad straffet blir. Vilka brott kommer att kopplas till körkort, vapenlicens eller flygcertifikat? Att bryta mot lagen på något sätt medför risk för att lämplighetsintygen ska dras, men vet inte vad straffet blir och man straffas olika för samma brott. Om en person t.ex. blir tagen på sta'n för han/hon varit berusad, innebär det att körkort, vapenlicenser, flygcert. o.s.v. dras eller inte? Om man jobbar som långtradarchaufför, kan man alltså bli av med jobbet för gångfylla. Eller finns det någon koppling åt andra hållet? Om någon skulle ha ett vässat luftgevär (vilket är ett vapenbrott), blir man automatiskt av med körkortet då?

Men när det gäller att framföra en båt på sjön är definitivt en annan sak än att köra bil. Men av rent praktiska skäl (vilka är rent idiotiska), har man samma gränser, och ingen vet om man blir av med vapenlicens för båtfylla, men det kan man ju gissa blir fallet.

Ulmerkotten sa...

Ett tips bara. Försök inte göra skatteavdrag för "fyllebåt". Det kan i bästa fall bli "vållande till annans död", och i värsta fall mord.

Du måste väl fatta att den skattebyråkrat som får se ett sådant avdrag kommer få hjärtsnörp eller hjärnblödning.