söndag 6 november 2011

Lite näraliggande historia

Det snackas ju för tillfället en massa om att öppna SÄPOs arkiv för att avslöja vilka som arbetade för Stasi för en massa år sedan. Sannolikt kommer man öppna arkiven förr eller senare, men problemställningen är att man nu haft tid att med politikernas goda minne sårtera bort kontroversiellt material, eller så kan man helt enkelt hemligstämpla det man vill inte ska komma ut.
Så när arkivet öppnas lär det inte bli några scoop, utan man kan vänta sig lite blekfisigt material som inte spelar någon större roll, och majoriteten av de som utpekas är sannolikt på saliga ängar redan.

En pryl jag hittade var i UNT var artikeln ”Uppsalas mörka kapitel”, som handlar om att Dekanhuset i Uppsala var centrum för rasbiologi under ledning av Herman Lundborg. Länkningen fungerar av någon anledning inte till vad som skrivits, så därför får väl undertecknad bidra med information.
Det var så att rasbiologi var en vetenskap under början av seklet och fram till kriget. Herman Lundborg var antisemit och förordade strikt rashygien. Man klassificerade och sorterade alla människor i raser detta baserades på ett statistiskt underlag man samlat in på ca 100.000 människor. 1922 grundades Statens institut för rasbiologi, och Lundborg var dess chef fram till 1935. Lundborg menade att det fanns icke önskvärt material i den svenska befolkningen, och menade att detta skulle utrotas. Här i Sverige antogs raslagar som på många sätt var mer långtgående än de i Tyskland.
Som vi vet avsåg nazisterna att drastiskt utrota alla mindervärdiga raser vilket skedde i det fördolda i koncentrationslägren. Men här i Sverige hade man en mjukare linje, man tvångssteriliserade. Vi måste samtidigt dra oss till minnes hur det fungerade vi denna tid; läkare var halvgudar och vad de bestämde var lag för den normale medborgaren.
Samtidigt var det man ägnade sig åt för ”landets bästa”, framtiden, och givetvis med politikernas goda minne. Alltså antog man en lag om steriliseringar i början av 30-talet, och satte sedan i system att sterilisera personer som inte skulle ”få föröka sig”. En gyllene regel var att sterilisera kvinnor i samband med aborter, och detta gjordes regelmässigt till dess lagen togs bort 1975.
Vidare gällde det ju att spåra upp personer med mindre lämpligt genetiskt arvsmaterial, och här spelade folkrörelserna sin roll. T.ex. HSB hade satt i system att rapportera personer som de ansåg skulle steriliseras av olika anledningar. Det var alltså inte bara att man inte såg arisk ut som gällde. Utan det kunde lika gärna vara att man hade det svårt ekonomiskt, var smutsig, låg efter med hyran, eller på något annat sätt föll utanför ramen för idealpersonen som norm. Minsta tecken på psykologiska problem eller avvikelser var givetvis en ren svängdörr.

Men grunden var alltså rashygien, och därvidlag hade vi ju samer. Det var ju ett inhemskt folkslag som såg udda ut och inte passade in i mallen. Man kan misstänka att hela detta folkslag stod högt på steriliseringslistan, och skulle utrotas.
Så med facit i hand kan vi se att man i det närmaste lyckades. Det finns de som är samer idag, men de ser inte ut som de samer (eller lappar) som när jag var liten. Idag ser de ut som typiska svenskar, vilket de inte gjorde förr.

Men för att knyta detta till dagens politik – de politiker som under sådär 40 år antingen med sitt tysta medgivande, eller var drivande bakom det som skedde, är och var rena rasister. Under hela efterkrigstiden var det socialdemokraterna som styrde och man ägnade sig alltså åt ren rasism, baserad på rasbiologin och visionen om folkhemmet, kärnfamiljen, som makarna Myrdals koncept.

Men givetvis sopar socialdemokraterna detta under mattan och man har givetvis hemligstämplat Medicinalstyrelsens arkiv för att sanningen inte ska uppdagas eller diskuteras.

Men det är värt att veta att just det parti som idag förordar massinvandring från i stort sett hela världen och snackar acceptans, multikulti, berikning o.s.v. har en mycket mörk historia som är rent rasistisk. Man kan sjunga internationalen för att komma ihåg sina stolta rötter i arbetarklassen. Kanske skulle man även inkludera lite kunskap om vad man ägnade sig åt under efterkrigstiden ända fram till 1975? Nähä, inte det…
Eller kanske skulle man påminna Vänsterpartisterna om Stalin under efterkrigstiden, eller Mao och kulturrevolutionen...?

Som avslutning - detta är en bild från en uppslagsbok 1942. Under rubriken "Människoraser 1", kan man se denna sida med typexempel på raserna. Observera lappgubben nere till vänster. Hur många svenskar med det utseendet finns kvar idag?


Eftersom det är lite svårt att se texten: 1. Nordisk ras. 2. Alpin ras. 3. Medelhavsras. 4.Dinarisk ras. 5 Främre asiatisk ras (turk). 6. Orientalisk ras (arab). 7. Jude (Palestina) 8. Zigenare. 9. Hindu. 10. Lapp. 11. eskimå. 12. Aino.

Under "Människoraser 2" finns typiska bilder på hur negrer, negresser, bushmän, Wedda, pygméer m.fl. ser ut.

Inga kommentarer: