lördag 17 november 2012

Javisst - ta debatten


Jessica Rosencrantz från MUF, skriver att i denna artikel;  ”Rektorer bör ta sitt ansvar för rasismen”. Knutpunkten är att rektorer tydligen generellt har slutat med att inbjuda ungdomsförbund eftersom man då skulle tvingas, i demokratins namn, tvingas inbjuda SDU. Artikeln är liksom lite förvillande. Å ena sidan verkar MUF ondgöra sig över att inte få berätta om sin politik på skolorna, emedan man går som en katt runt het gröt runt SDU. Det uttalas inte riktigt men det verkar lite som alla partier ska få propagera på skolorna utom SDU eftersom de inte motverkar rasism på det sätt JR vill. Man skulle alltså kunna, under flaggan ”motverkande av vardagsrasism” kunna inbjuda samtliga riksdagspartier från sjuklövern, utom givetvis sverigedemokraterna.

JR har alltså gjort samma tankevurpa som florerar inom hela sjuklövern och som bara inte går ihop; rasism är en sak, invandrings- och integrationspolitik en helt annan. För att göra en koppling mellan rasism och invandringspolitik har man uppfunnit det nysvenska ordet ”främlingsfientlighet”, vilket betyder någon form av default-agg mot den man betraktar som främling, vilket underförstått är en person med annan kultur eller religion, från ett främmande land. Det fiffiga med detta ord är att det inte bara inkluderar rasism, utan en (enligt sjuklövern oförsvarbar), rädsla för det man inte känner till, och ordet bryggar alltså rasism med negativa åsikter om folkgrupper, religioner, kulturer och av annan etisk bakgrund.

Men låt oss nu fråga oss om denna avoga inställning mot de som kommer till detta land egentligen är så obefogad? Man ska nu väldigt noga akta sig för att säga att alla som kommer till detta land, eller alla från en viss kultur, eller från vissa länder, eller med en viss religion orsakar problem av olika slag. Så är givetvis inte fallet. Alltså kan man inte generalisera eller döma personer på förhand för att de har en viss bakgrund. Men det intressanta är att i de berikarområden där man tillåtit obegränsad bosättning av personer från för oss främmande kulturer och religioner, vill jag gärna debattera med vem som helst inom MUF, var ni vill och när ni vill, att det inte finns s.k. problem. Dessa problem är ju småsaker som bomber, skottlossningar, våldtäkter, stenkastning på polis och brandkår, uppeldade bilar, bränder, m.m. vardagsmat.

Vidare har vi snart en 10%-ig arbetslöshet. För ungdomar är det betydligt sämre, och vi börjar närma oss 25%. Svenska ungdomar flyr till Norge och andra grannländer för att få jobb. Samtidigt betalas gratifikationer för invandrarungdomar och flyktingar för att det ska lära sig svenska på SFI och därigenom får ens möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Hemspråksundervisning ovanpå detta. Man pratar om runt 10 år för ”flyktingar” från MENA innan de i genomsnitt kommer in på arbetsmarknaden, och nu står ”anhöriginvandringen” för dörren. Kanske MUF kan berätta tidsplanen för att dessa kommer i förvärvsarbete? Nähä...

Så välkomna att debattera detta med SDU, MUF och andra politiska ungdomsorganisationer från sjuklövern. Jag hoppas ni har med Er BRÅ-statistik och kostnader för den politik som bedrivs när det gäller invandring, kriminalitet och obefintlig ”integration” i handen. Har Ni inte det är Ni rökta, i vilket forum Ni vill. Rektorerna har inte med detta att göra dock. Antingen förbjuder de alla eller tillåter alla, det är demokrati.

Senast (men tyvärr inte sist), kan vi läsa om den 87-åriga damen i Helsingborg som blev berikad av fyra invandrare och innovatörer med ”stor potential”. Tack så förbannat mycket! Det var inte en släkting till mig, men snart är det väl din mamma eller mormor. Media mörkar att det var ett invandrargäng som ni kan läsa i mitt förra inlägg. Sedan var det ju Kortedala och den äldre mannen som blev misshandlad och fick livslånga handikapp, emedan gärningsmännen, ett gäng ”några unge berikare”, fick lite samhällstjänst som s.k. straff.


Så MUF. Visst, ställ upp på debattera. Ni är fetrökta. Men rektorerna har inte med det att göra.

Inga kommentarer: