onsdag 14 november 2012

Med historiens vingslag

Nu får alltså Erik Almqvist gå från SD (länk DN och  SvD). Jag vet inte riktigt vad jag tycker, eftersom jag tycker de saker han gjort, som riksdagsman har varit bra. Men givetvis är det helt oacceptabelt med yttranden av den typ han gjort och det avslöjar både en nedsättande kvinnosyn och en rent rasistisk grundinställning.
Till hans enda försvar kan man säga att uttalandena är två år gamla, men ändå är de oacceptabla.

Jag drar mig till minnes min skoltid i grundskolan. Det var ju inte igår, eller två år sedan, och utlänningar var konstiga och inte accepterade, folk med annan hudfärg var blattar, lakritstomtar, spanjacker eller något annat nedsättande och föraktfullt. Jag minns att mina föräldrar kallade invandrare från Finland för "finnkolingar". Sannolikt har jag gjort liknande uttalanden som Almqvist och värre, men det var legio när det begav sig och den stämning som rådde i landet.
Drar man tillbaka klockan till denna tid har vi rent rasistiska saker som man idag glömmer och skäms för.

För ett bra tag skrev jag om hur det fungerade i Sverige mellan 30-70-talet och den steriliseringslag som gällde ända till 1975. Hur man steriliserade befolkningsraser som "inte borde få föröka sig", och folk som kanske hade det lite svårt eller inte passade in i makarna Myrdals dröm om folkhemmet. Raslagarna i Sverige var mer långtgående än de som gällde i Tyskland på 30-40-talen. HSB hade satt i system att rapportera just sådana personer borde steriliseras bland sina hyresgäster. Socialdemokratin har en väldigt mörk och rasistisk historia som man idag kan ta avstånd ifrån, kanske inte känner till eller vill glömma. Var finns samerna idag, en svensk urbefolkning som inte passade i mallen?

Medicinalstyrelsens arkiv är annu idag hemligstämplade för att dölja vad man egentligen höll på med. Man har betalat ut lite symboliska belopp i skadestånd, men för övrigt lagt locket på. Men faktum är att de forna landfäderna Per-Albin och Tage Erlander med dagens mått var rena rasister. Givetvis med dagens mått. Man ansåg sig kanske inte vara rasister då, men idag är det en annan sak.

Men detta ursäktar inte Almqvists uttalanden, som uppenbarar ett kvinnoförakt och ren rasism.

Men jag tittade på Axpixlat och såg denna artikelJag frågar mig samtidigt alltså hur legalt det är att som riksdagsman gömma sig under, och med lika konstiga och felaktiga åsikter som Almqvist under religionens skyddande täcke? Är det mer legalt att komma med helt vansinniga, verklighetsfrämmande och åsikter som inte hör hemma i ett modernt västarländskt samhälle för att man hänvisar till en gammal bok som skrevs i arabvärlden för 1400 år sedan? Hur många har krävt Waberis avgång och att han avsäger sig dessa vansninniga åsikter? Var är Ni 68-vänsterns barrikadkvinnor som krävde att kvinnoprästmotståndarna (präster) skulle avskedas, vilket även skedde. Eller är islam en bättre religion än kristendomen? Var är kraven på kvinnliga imamer? Är det accepterbart att kvinnor ska gå runt som spökplumpar bara för att islam eller deras män kräver det? Är det jämställdhet?

Men givetvis är det så att i synnerhet SD kan inte acceptera rasistiska uttalanden, i synnerhet inte mot Åkessons utspelande för någon vecka sedan. Det finns sannolikt personer som är rent rrasistiska inom SD, och min åsikt är att dessa har inget i SD att hämta, och kan gå ur partiet frivilligt. SD är inte rasistiskt, emedan man har åsikter om den förda invandrings och integrationspolitiken - det är en väldig skillnad.


1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har inte idits sätta mig in i vad som hänt eller inte hänt, det jag skummat verkar rörigt.

Men i korthet. Hade Almqvist kört med ngt sådant de senaste sex månaderna dvs efter en rätt rimlig tid att inse att man faktiskt kommit in i riksdagen och får lägga av med 'smånasserierna' och uppträda seriöst, så hade jag inte brytt mig alls.

Trots allt kom JÅs nolltoleransutspel nyligt och händelsen är över två år gammal, så om han mognat så borde han ha sin chans. Dock verkar det ju som om han ljög till det första han gjorde då detta dök upp igen. Är det sant så anser jag att det är värre.