onsdag 21 november 2012

Mitt fruktansvärda personliga lidande


Rökning dödar miljontals människor varje år. Bara i Sverige dör 6 500 personer till följd av rökning. Det personliga lidandet är enormt och kostnaden för samhället beräknas till nära 30 miljarder kronor per år. Det här är objektiva fakta som alla är överens om. I decennier har vi känt till rökningen skadeverkningar.”

Texten hittade jag i en artikel/insändare av Stefan Bergh (Cancerfonden)och Staffan Josephsson (Hjärt-Lungfonden).

Man ropar som valigt på hårdare tag mot rökningen och anser att de folkvalda politikerna ska ta ett större ansvar och så vidare. En klassiker.

Jag vill för det första ta denna sak till ett helt annat plan, sannolikt helt främmande för artikelförfattarna, och de flesta.

Demokrati är alltså folkets makt, att majoriteten beslutar vad som ska gälla. I detta land har vi en indirekt demokrati, vilket innebär att vi har politiker som är valda av folket och det åligger dem att besluta enligt folkviljan. Nu är det ju inte riktigt så eftersom politikerna beslutar i enlighet med partiet, vilket kan diskuteras om det gör dem representanter för sina väljare eller bara partiet, men det är en annan frågeställning. Vidare är det givetvis av rent praktiska skäl bäst att ha en representativ demokrati, detta enär den enskilde medborgaren inte ska behöva bekymra sig om allt och vidare kan men inte ha folkomröstningar om allt. Men det intressanta för just denna fråga som artikelförfattarna tar upp är att med en representativ demokrati finns även ett stort ansvar. Det innebär att politikerna måste ta hänsyn även till minoriteter och fatta så visa beslut baserat på allas bästa inte bara vad majoriteten vill. Denna fråga är rent främmande för i synnerhet kommunister och socialister som inte kan skilja på stat/kommun/landsting och samhälle. För dem är det som är bra för staten/kommuner/landsting bra för samhället, och den lille dumme medborgaren ska anpassa sig till det politikerna beslutar det som är bäst för alla. Passar det inte alla är det bara för den som drabbas att inse att det som är bäst för samhället är bäst för även den enskilda individen. Man ska alltså ”Mainstreama” hela befolkningen efter vad politikerna tycker är allas bästa. Baserat på majoritet givetvis.

Ovanpå, och i direkt anslutning till detta har vi även att alla har en kollektiv sjukförsäkring och den måste betalas via skattsedeln. Kopplar man ihop den socialistiska grundsynen med detta faktum (som ingen kommer undan eftersom alla måste betala skatt till Landstingen), är alltså slutsatsen att allt som är farligt för den enskilda individen är även skadligt för samhället i den mån det orsakar skattebortfall, antingen genom utebliven inkomst (som beskattas) eller sjukhuskostnader.

Så nu har vi en återkoppling till det artikelförfattarna skriver, ”kostnaderna för samhället” beräknas till 30 miljarder per år, vilket är ”objektiva fakta”. Denna uträkning skulle jag vilja granska av mycket enkla skäl;

För det första, om en person dör av lungcancer är det en historia på 6-9 månader efter diagnos. Lite stålbehandlingar och cytostatika, men sedan är personen körd inte speciellt dyrt för ”Landstingen” eller samhället alltså. Detta sker oftast då personen rökt i en massa år och därmed betalat in massor med pengar i skatt på köpt tobak. Vidare ska alla dö av något, detta är ett rent faktum. Man ska alltså dra bort kostnaden för kanske åtskilliga år på långvård, pension, vård och annat om man menar att rökare kostar mer för ”samhället” pengar. Vidare ska man dra bort alla pengar rökaren betalat i skatt under åren.


För det andra kan vi fortsätta resonemanget och logiken i artikeln. Allt som alltså kostar ”samhället” pengar ska förhindras eller förbjudas. Men nu finns det jun ett antal ”heliga kor”, massor med sportaktiviteter orsakar kostnader för samhället. Vad sägs om ridning…klämskador, fallskador, bitskador o.s.v. Det borde förbjudas omedelbart, varje häst borde till en början få en stor varningslapp på huvudet, för att skydda ”samhället från kostnader”. Eller varför finns det inga varningstexter och skrämmande bilder på Systembolagets varor? ”Denna dryck kan orsaka livslångt beroende och bli din dööööd!”, borde det ju stå på alla ”shit-in-box” och alkoholhaltiga drycker. Det vore bra för ”samhället”. Bilar är både skadliga för miljön och folk dör i trafiken. Alla bilar med en dömd fortkörare borde tvinga ha texten ”Jag är en miljöbov som kunde ha dödat andra” i tre månader efter domen.

Så kära artikelförfattare och ”generalsekreterare”. Ställ Er frågan om samhället är till för medborgarna, eller om Ni tycker medborgarna är till för samhället?

Jag är bara en autodidakt ”Admiralsekreterare” i nikotinisternas rätt i samhället,  som röker sådär 25 cigaretter per dag (sedan 35 år tillbaka, - räkna på det i skattepengar!), och dricker så mycket alkoholhaltiga drycker det passar mig. Företrädesvis pilsner, bra Riojaviner och dito whisky på helgerna. Det trivs jag med och tänker inte sluta med.

"Frihetens altare". Skitbra! Lev Era liv så lever jag mitt. Jag offrar mig själv när dagen kommer, men tala inte om för mig hur jag ska leva mitt liv. Det är just mitt liv - inte samhällets, kommunens, landstingets eller statens.

Add: Javisst... länkar till denna blogg visas inte i SvD eftersom man bannat den sedan år. Grundlagen stipulerar visst yttrande- och tryckfrihet, men det gäller inte SvD som har strikt PK-censur. Man är väl rädd i pressstödet.

Inga kommentarer: