fredag 23 november 2012

Varför är nazism förbjuden men inte islam?


Nazisterna var rena rasister, de menade att enbart den rena ariska rasen skulle få existera. Som en konsekvens av detta deporterade man alla som man ville bli av med till utrotningsläger och mördade dem. Rent fruktansvärt, och erfarenheten av detta lär vi våra barn, och berättar om förintelseläger och alla de hemska saker nazisterna gjorde. Detta är riktigt och ingen sund person kan förneka att det inträffade. Däremot är det så att tyskarna i gemen inte hade en aning om detta vare sig de var nazister eller inte.

Jag hade för många år sedan en arbetskamrat som bott i Hamburg (om jag minns rätt) under kriget. Hon talade om för mig att det var en total överraskning efter kriget när hon fick reda på dessa förintelseläger. Hon hade inte funderat så mycket på saken när folk blev deporterade, och rasrenhetens lagar gällde precis som i Sverige vid denna tid, det var krig, och det bara arbetsläger. Att man begick massmord visste bara de som jobbade på lägren, och de som var högt uppsatta nazister. Man ska alltså veta att det massmord nazisterna begick inte var känt av tyska medborgare under andra världskriget. ”Mein Kampf” var dock känd och spridd, men inte trodde tyska befolkningen att det handlade om utrotning i gaskamrar. Det hade de ingen aning om.

Nu har vi alltså koranen. Vi skriver 2012, och naiviteten inför denna skrift är direkt uppenbar. Koranen är alltså muslimernas lagbok, och vi citerar Sura 47:4:
”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.

Kanske vi kan få en tolkning av detta Ullenhag, Billström eller Kent Persson? Kan någon tolka detta på något annat sätt än uppmaning till mord, eller mjukisvarianten ”agg mot folkgrupp”?

Så om nu Mein Kampf var rasistsk, vad är då inte koranen? Får man enligt lagen uppmana till mord?

Men nu är velourvantarna på hos de "nya" moderaterna: ”Bygg en moské babe, bygg gärna tre babe” eller hur? kanske skulle jag idag röstat på de gamla moderaterna, men de "nya"? Aldrig!

Inga kommentarer: