torsdag 25 september 2014

Enough is enough

Jag läste just en artikel i SvD på samma tema som ovan, och det verkar som personer med högre utbildningar på universiteten tävlar om att definiera olika saker och förklara SD:s framgångar i valet på olika sätt. Detta är ånyo en artikel i denna serie av en docent på Stockholms universitet (länk).
Magnusson hänger upp sig på att ett samhälle hålls samman av strukturella faktorer och inte en genensam kultur. Givetvis är det i denna artikel en massa snack om hur man ska definiera rasism och fascism, men det kan vi lämna därhän som ointressant. Men det intressanta är att vi som bor i detta land inte känner igen oss längre, baserat på ett citat från någon intervju från Nederländerna. Det är precis så det fungerar, och man har naivt öppnat slussarna till detta land utan att beaktande konsekvenserna. Varför är precis som jag skrev om idag oklart, men det är ett rent faktum som ingen kan ändra. Man har skrivit in i grundlagen att Sverige är ett multikulturellt land, och hela propagandaapparaten har gått på högvarv med att påskina att vi behöver invandringen av olika men alltid lika oförsvarbara motiv, att invandringen skulle vara berikande på olika sätt, att det handlar om flyktingar, och man döljer kostnaderna samt problemen vilka är ett rent faktum men ej presenteras av någon.
Så låt oss halalslakta alla dessa argument på bästa IS-manér. Givetvis kan ingen backa klockan eller slänga ut de som kommit till detta land och nu har uppehållstillstånd eller är svenska medborgare, det handlar det inte om. Ej heller om att skapa något folkhem baserat på den nordiska rasen som faktiskt var ledstjärna för socialdemokraterna under epoken Myrdal, från 30-talet och 40 år framåt. Men denna historia med tvångssteriliseringar är än idag hemligstämplad.

Men halalslakt nummer 1. Ju mer fjärran en persons kultur är och ju mer berikande måste den ju vara med denna logik. Om en dansk kommer hit blir vi inte alls berikade, men om en somalier gör det kan vi springa två varv extra runt julgranen som tack. Men samtidigt ställer jag mig frågan vad som är fel med våra svenska traditioner och högtider? Är de sämre än de somaliska, och i detta perspektiv ska vi definitivt plocka in islam. Det är en religiös sekt som av någon dum anledning klassas som religion trots alla dumheter som, både står i kartext i en gammal skrift som är 1400 år gammal eller proklameras av imamer. De logiska argumenten har alltid lyst med sin frånvaro, och varje logiskt tänkande person måste inse att denna religion inte på något sätt kan accepteras i ett modernt västerländskt samhälle. Hur är det med kvinnosyn, synen på straff, avvikande sexualiteter och annat? Det står i klartext i koranen att en god muslim ska mörda så många otrogna som möjligt. Så har skett och sker WTC och ISIS är exempel.
Halalslakt nummer 2: Det är inga flyktingar som kommer till Sverige. Förutom den flyktingkvot från FN, som vi tar emot flest av i hela västvärlden per capita, är det ekonomiska migranter som helt enkelt utnyttjar vårt naiva system både vad det gäller definition av flykting, anhöriginvandring och monetär ersättning. Den som tror att vi tar emot verkliga flyktingar, gör en skillnad och att de som lyckats smuggla sig till vårt lilla land i norr och betalat runt 100.000 kr för detta är naiv. Genom den förda politiken understödjer vi alltså ekonomiska lycksökare och deras smugglare emedan riktiga flyktingar dör och lider nöd i konfliktområdens närhet.
Halalslakt nummer 3: Vi har alltså en hög arbetslöshet i detta land, det kan ingen förneka och i synnerhet vad beträffar ungdomar. Är vi då i desperation av arbetskraft från länder och vars invånare inte kan ett ord svenska, är lågutbildade och har en lång tid innan de i normalfallet kommer i arbete? I vissa kategorier pratar vi om kanske 10 år eller så innan en ”flykting” från ett afrikanskt land får ett förvärvsarbete. Under hela denna tidsperiod behöver personen försörjning och bostad. När går denna ekvation ihop? Om man räknar på ett ”ensamkommande flyktingbarn” som kostar runt 1.5 miljoner per år ,är detta svårligen en lönsam historia innan denne går i pension. Men det är givetvis oräknat ”anhöriginvandring” som konstigt nog uppstår kort efter att "barnet" fått PUT.
Halalslakt nummer 4: Att kostnaderna döljs, och att det egentligen inte är frågan om någon medmänsklighet eller ens flyktinghjälp är det ganska solklart. Det är inte så att SD har visioner om något svenskt folkhem baserat på makarna Myrdals principer. Ej heller kan man skruva klockan tillbaka, men man kan dra en gräns och helt enkelt säga att vi har (underskattandes kostnader och problem), dragit vårt strå till stacken. Eller för att citera Donna Summer; Enough is enough.
Och för dig som vill ha en underbar stund av gammal disco som håller denna länk. Dra upp volymen och njut.

Inga kommentarer: