tisdag 16 september 2014

"Rådgivande" folkomröstningar


Demokrati är ju en ganska flexibel och tolkningsbar sak, det har jag tagit upp ett antal gånger. Jag hittade denna text på Axpixlat. Jag vet inte när man beslutade att folkomröstningar bara var rådgivande, men anser att ha dem som sådana är rent demokratiförakt.
”Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i trafiknämnden deklarerar sin demokratisyn, eller snarare brist på sådan: – Vi har hela tiden försökt vara tydliga mot göteborgarna om att det är en rådgivande folkomröstning och det är andra som äger besluten.”
Jag anser att när en fråga som är lokal och av intresse för befolkningen och som dessutom inte varit med i debatterna i det senaste valet, är det en ren skyldighet om en viss del av befolkningen vill det, att anordna en folkomröstning i den specifika frågan. Allt annat är rent politikerstyre och ingen demokrati.
Men dagens politiker lever i någon form av bubbla där de anser sig veta bättre än och ha mandat att representera medborgarna.
Så min fråga som inställer sig, t.ex. till Nyhus men även till andra politiker med hans förakt för demokrati och vad medborgarna vill är: Varför utlysa folkomröstningar när Ni struntar i medborgarnas åsikter och en reell demokratisk majoritet? Hade Ni hoppats på att omröstningen skulle legalisera beslutet och använda det som argument, men när det inte blev så kan Ni bara strunta i vad medborgarna de facto vill rent demokratiskt eftersom Ni ”äger besluten”?
Nyhus verkar alltså inte ha den ringaste uppfattning om vad demokrati är och leva kvar i en tid när politikerna alltid visste bäst och beslutade för allas bästa.
Min åsikt är att om en viss del av medborgarna kräver en folkomröstning, lokalt eller på riksnivå ska det vara bindande för politikerna att folkomrösta i denna fråga och resultatet ska vara bindande.
Med dagens teknik, med e-legitimation, bankdosor och annat är det inget som helst problem. De som inte har sådana får bege sig till röstlokaler. I den mån de uteblir eller inte röstar, har de ingen åsikt i frågan. Det fungerar bra i Schweiz, som är ett rent föregångsland när det gäller demokrati i ordets rätta bemärkelse. Eller anser Nyhus att medborgarna är dumma och inte vet sitt eget bästa?

Inga kommentarer: