tisdag 2 september 2014

Hitta den röda tråden Ullenhag

Nej Ullenhag, det finns givetvis inget som heter kollektiv skuld (länk). Man kan inte straffa alla muslimer eller skuldbelägga dem för vad diverse muslimska terrororganisationer ställer till med. Men vi drabbas alla av dessa organisationers handlingar på olika sätt; man snokar i allas vår mailtrafik/SMS, man skickar hela svenska befolkningsregistret till NSA, man har rigorösa kontroller på alla flygplatser, vi drabbas av flyktingströmmar från länder där dessa organisationer härjar, senast Syrien och nu från Irak. Dessutom har vi fenomenet att personer som kommit till detta och andra länder som ”flyktingar” reser tillbaka till de länder de flytt från för att delta i striderna på terroristorganisationernas sida.

Men det finns en röd tråd, och det är islam. Ju mer fundamental islamism och ju mer bokstavstrogen sådan vi pratar om ju mer terrordåd, terrorism, kostnader, problem, folkmord och flyktingar både till Sverige och i krigszoners närområden.
Förenklat kan man alltså säga att de problem man har står i direkt proportion till graden av muslimsk fundamentalism.

Så givetvis är det så man inte kan lägga skuld på alla muslimer för det terrororganisationerna gör. Men om det nu är så att de sekulära muslimer som blir misstänkliggjorda och kanske skuldbelagda, inte rör ett finger för att ta avstånd från eller på andra sätt hindra dessa organisationer. Det är på sin höjd ett litet beklagande men lite eller ingen handling.
Men kärnan till hela problemet ligger i islam och koranen.
 
För det första måste vilken logisk människa som helst fatta att en skrift som är knappt 1400 år gammal inte är tillämplig idag. Månne hade den varit det, om man uppdaterat den efter mänsklighetens framsteg sedan dess. Men av någon outgrundlig anledning ska denna skrift tydligen gälla i all evighet, och mänsklighetens utveckling helt stagnera och baseras på imamers tolkning av koranen. Krasst, men det är faktiskt verklighet idag och har varit så i flera hundra år.
 
För det andra kan man inte avsäga sig att vara muslim. Detta är ett rent lagbrott och vansinne. Vem som helst har rätt att avsäga sig vilken religion som helst och byta till någon annan efter eget godtycke. Det är som att man i ung ålder blir socialist, och sedan under sin hela levnad måste man vara det.
 
För det tredje innehåller koranen delar som är direkt olagliga. Det står i klartext att en god muslim ska döda så många otrogna som möjligt, och belönas i himlen därför. Jag kan näppeligen se denna text, och andra som säkert finns som något annat än uppmaningar till mord.
 
För det tredje är det faktiskt så att islam inte kan fungera i ett modernt västerländskt samhälle. Det finns en lång rad exempel, t.ex. vad beträffar kvinnosyn, synen på sexuella minoriteter och särbehandlingar. Detta blundar våra politiker för helt idag.
 
För det fjärde hänvisar muslimer till sharialagar, och menar att dessa ska stå över svensk lagstiftning, eller i alla fall vara i någon konstig form av samexistens. Varje människa måste inse att ett samhälle med två olika lagböcker inte kan fungera, och i synnerhet inte om vi pratar om straff som är rent uråldriga och rent brutala.
 
 Men visst Ullenhag, man kan inte skuldbelägga alla muslimer för alla dumheter och etniska rensningar andra muslimer gör. Det finns ingen kollektiv skuld. Just därför måste man ”stämma i bäcken” och se till att islam inte får spridas i detta land. Det borde vara allom uppenbart att vi inte pratar om en trevlig och fredlig religion som kan samexistera med andra.

 
För minst 5:e gången; jag har inga problem med om folk vill vara muslimer och be hemma. Men man må inte ställa krav på det svenska samhället eller någon form av särbehandling för att man är muslim. Det är inte ”islamofobi”, det är realitet och en ren verklighet.
 
Men egentligen…vem skulle bli överraskad om just islamofobin får näring av den arabiska våren och alla terrororganisationers handlande? Har Boko Haram lyckats sälja de kristna skolflickorna än förresten?

Add: Fast egentligen Ullenhag...du kan gärna kalla mig islamofob. Men du kommer ingenstans med smicker. Såg just i en blaska igen, att IS tydligen finner nöje i att avrätta journalister och lägga ut avrättningarna på nätet (länk). Tyvärr finner jag inte dessa filmer och information speciellt "berikande", ej heller (till skillnad från dig), får jag visioner om multikulturell samexistens och fredlig samlevnad med islam.

Inga kommentarer: