söndag 31 januari 2016

Medborgarskap i flingpaket

Jag vet inte för vilken gång i ordningen man kan läsa att ”svensken” eller ”svenskar” är inblandade i terroristverksamheter alternativt på väg till sådana. Problemet jag har är att om någon kommer till detta land med avsikten att försörja sig, kan göra det och kanske sin familj, har vistats i landet kanske 10år samt kan prata svenska och vet hur Sverige fungerar och styrs har jag inga problem med att kalla personen svensk eller ge denne svenskt medborgarskap.

Jag vet inte hur det fungerar idag, men det verkar som svenska medborgarskap delas ut i Cornflakespaket och utan några som helst krav på anpassning eller kriminell bakgrund. I
denna artikel kan man alltså läsa om två ”svenskar”. I min bok inte alls svenskar utan utlänningar som någon av oförklarlig anledning givit svenska pass, vilka nu uppenbarligen används som ”bekvämlighetsflagg”.

Vidare bör man givetvis införa temporära uppehållstillstånd för alla som kommer från krigszoner. När sedan tiden för uppehållstillstånden går ut gör man en ny prövning om dessa ska förlängas, baserat på hur personen skött sig och situationen i landet som personen flytt från ser ut. Detta kan ske förslagsvis tre gånger, efter ett, två och tre års vistelse i landet.

Permanenta uppehållstillstånd må utdelas efter sex års vistelse i landet och om personen inte begått några brott. Den som begått brott som renderat i fängelsestraff hamnar tillbaka på ruta ett, och pratar vi om brott som renderar i sex månaders fängelse ska personen utvisas efter avtjänat straff om domen faller under de tre första åren av personens vistelse i Sverige, helt oberoende av personens påstådda ålder.

Ursäkta, men Muhammed som inte kan ett ord svenska, är muslim lever på bidrag och inte har en susning om det parlamentariska systemet i detta land, ska inte ha rätt att kalla sig svensk eller ha rätt att rösta i svenska val. Han ska definitivt inte ha ett svenskt pass.

Anhöriginvandring ska förbjudas då personen inte kan försörja sig eller sin familj. SFI ska skrotas – i detta land pratar vi svenska och det är inte svenska skattebetalares problem att den som kommit inte lär sig svenska.

Sist men inte minst; idiotin ”hemspråksundervisning” ska omedelbart förbjudas. Det finns ingen som helst logik i att lära barn från främmande länder andra språk än vad som gäller i svenska skolor.

Inga kommentarer: