fredag 1 januari 2016

Brottslighet göds med skattepengar

 Hur länge ska vansinnet få fortsätta? I denna artikel kan man läsa hur yrkeskriminella ägnar sig åt att ta hand om s.k. flyktingbarn. Man kan läsa: - Vi konstaterar att flera av de kriminella personer som polisen prioriterar att följa har startat bolag i eget namn eller via bulvaner för att ta emot ensamkommande.”, och ”Några av de aktuella bolagen ska ha anställt personer med lönesubventioner från Arbetsförmedlingen som instegsjobb, lönebidrag och liknande.”. Det är alltså så att svenska skattebetalare betalar pengar till kriminella som enbart är ute efter pengar. Grattis! ” – Följden är att man göder brottsligheten, säger polisen…”
Föga förvånande är alltså att vi har en alltmer tilltagande gängkriminalitet, illegala vapen, skottlossningar, mord och mycket annat. Detta till viss del finansieras med skattepengar. Jag tycker det är illa nog att olika privata företag tjänar storkovan på flyktingvansinnet, men att skattepengarna hamnar i direkt kriminella personers fickor är rent vidrigt.
Just s.k. ensamkommande barn är extra lönsamt och migrationsverket ersätter alltså varje sådant med ca 2.000 kr/dygn, eller 730.000kr per år. Så vem blir då överraskad över att Migrationsverket räknade med 7.800 men facit blev 35.369? (länk)
  Så vad kommer att hända 2016? För det första ska man ha klart för sig att flyktingvansinnet lär fortsätta med sittande regering. Kostnaderna kommer att fortsätta skena och alltmer kommer att hamna hos kommunerna. Man ska ha klart för sig att vi har en stor kumulativ effekt när det gäller kostnaderna. Det betyder alltså att kostnaderna för alla som kommit hit och inte arbetar ska läggas ihop med alla nya som kommer. Kostnaderna kommer alltså stiga lavinartat, all välfärd kommer att bli lidande och skattetrycket allt högre. Man kan flumma om instegsjobb, subventionera arbeten eller egentligen hitta på vad som helst.
Men nu har vi redan världens högsta skattetryck, så det finns inte så mycket mer skattepengar att hämta. Men man kan ju i o.f.s. bättra på statsskulden, med svammel om att det kommer att bli bättre när alla kommer i arbete. Arbeten som inte finns och bara existerar i politikernas drömvärld för att kunna sopa problem under mattan.

2 kommentarer:

@rostaratt sa...

En folkomröstning är då/nu ett mycket bra demokratiskt verktyg, tills dess ett väl signalpolitiskt initiativ.http://www.folketsdemonstration.se/

Ulmerkotten sa...

Nja, demokrati är ett mycket relativt begrepp. Det gäller att ha makt och få vandra i maktens korridorer. Folkomröstningar är ett okänt begrepp i detta land och även i de få fall sådana tillåtits har och är de rådgivande.