söndag 3 januari 2016

Vilka är vållande?


Regeringen har i ren desperation över den politik man driver nu beslutat att införa passkontroller i södra Sverige (länk 1, länk 2). Polisen är frustrerad eftersom det borde vara deras sak att hålla på med detta. Dessutom har man givetvis inte personal till detta. Tullen är nedmonterad sedan länge och regeringen lägger alltså ansvaret på transportörerna i detta läge. Man går ut med oklara instruktioner och transportörerna hotas av ett vite på 50 KSEK per transport där personer utan id-handling släppts in i landet.

Man behöver inte vara mycket till framsynt för att gissa vad detta kommer leda till. Förutom de direkta kostnaderna för extra poliser, blir det givetvis stora förseningar, som i synnerhet kommer att slå mot pendlare över Öresund. Deras kostnader betalas inte av staten, men kostnaderna i förlorad arbetstid kommer att bli enorma. Frustrationen bland resenärerna likaså.

Men det förutsätter trots allt att det inte ska komma några utan id-handlingar. Men låt oss ponera att det kommer ett antal personer kanske med id-handlingar som är oklara, på andra språk eller kanske de rent av saknar handlingar. Sannolikt är även att de inte pratar svenska, danska eller engelska. Tror någon att de låter sig avhysas från transportmedlet utan problem? Knappast. Sedan är det givetvis så att transportören inte har någon som helst rätt att med våld avlägsna personer. Det enda man kan göra är då att invänta polis, vilket säkerligen leder till mer förseningar.
Ovanpå detta kan vi vara övertygade att de som har för avsikt att ta sig till Sverige kommer att försöka. Kanske via båtar över Öresund. Vilket i sin tur mycket väl kan leda till samma typ av katastrofer som vi sett i Medelhavet. Skillnaden är bara den att man fryser ihjäl på några få minuter i nollgradigt vatten.
Vad kommer vi få höra om detta inträffar, och media publicerar bilder på kroppar på stränderna? Givetvis att vi har en inhuman flyktingpolitik och att vi måste öppna våra hjärtan såväl som våra gränser.
Jag vet i alla fall vilka jag anser är direkt vållande om så blir fallet – hela sjuklövern.

Inga kommentarer: