söndag 19 februari 2017

Det var en lögn, Ygeman.

Nu är det alltså mer än 200.000 som är med i FB-gruppen ”Stå upp för Peter Springare”. Det är alltså ca 2% av Sveriges befolkning. Imponerande siffra med tanke på att Springare publicerade sin artikel för någon vecka sedan.
I UNT kan man läsa (länk): ”Utlandsfödda figurerade 2,5 gånger oftare som misstänkta i brottsutredningar än svenskfödda med svenska föräldrar. Störst var överrepresentationen för vålds- och sexualbrott samt rån, för dessa brott var risken 4-5 gånger så hög. Även om det låter högt kan det förtydligas att andelen utrikesfödda som var misstänkta för våldtäkt eller försök till våldtäkt under perioden var mindre än 0,3 procent. När Brå kompenserade för faktorerna kön, ålder, utbildning och inkomst minskade överrisken från 2,5 till 2,1.”
Det innebär alltså att man kan bortförklara 16% av brottsligheten med ”socioekonomiska faktorer”. Men samtidigt gäller det alltså generellt för all brottslighet, och det finns ingen logik i att applicera denna siffra på brottskategorin ”våldtäkt/försök till våldtäkt”, där en överrepresentation på 400% gällde enligt BRÅ. Vidare är det missvisande att bara generalisera alla utlandsfödda. Det är givetvis stor skillnad mellan personer födda i Norge, Finland, Danmark, Tyskland eller England mot de som är födda i Eritrea, Somalia, Afghanistan, Syrien, Iran eller Irak.

Sarnecki efterlyste anledningar till överrepresentationer och att mot denna bakgrund klumpa ihop att ”utlandsfödda” som en kategori är givetvis grovt generaliserande.

Men om vi nu jämför med Ygemans uttalande att skillnaden i det närmaste försvinner om man kompenserar för socioekonomiska faktorer. Sannolikt har BRÅ gjort sitt bästa för att just få ner skillnaden med sådan kompensation, men trots detta är det alltså en överrepresentation på 84% man inte kan förklara. Slutsatsen blir alltså att Ygeman ljuger. Hur stor denna överrepresentation är när det gäller sexualbrott vet vi inte, och det finns knappast någon logik i att socioekonomiska faktorer skulle öka benägenheten till sexualbrott. Snarare en rutten kvinnosyn man har i bagaget, skulle jag vilja påstå.
Samtidigt stöter man givetvis på problemställningen med HMF och en ny BRÅ-rapport. Om man inte klumpar ihop t.ex. utlandsfödda till en grupp, uppstår givetvis problemet att man pekar ut vissa folkgrupper eller personer från vissa länder. Detta samtidigt som det är relevant statistik och information vi medborgare har rätt till. Detta i synnerhet dels baserat på var Springare påtalat samt det enkla faktum att sexualbrotten skjutit i höjden och gängkriminaliteten florerar. Kvar står alltså att göra en utredning/rapport och sedan hemligstämpla den, men det är tveksamt om medborgarna skulle acceptera detta. Man frågar sig hur många kvinnor som ska bli våldtagna då de inte informeras om farorna då dessa sopas under mattan av sjuklöverns politiker och PK-media. Regeringens lösning när vi nu har ett stort mörkertal när det gäller just våldtäkter, men ligger trots detta på andra plats i världsstatistiken, är att helt avskaffa begreppet våldtäkt. Genialt, eller hur?

Någon skrev att detta mycket väl kan bli en fråga som fäller regeringen eller blir avgörande i nästa val. Jag hoppas det blir så. På detta sätt kan det inte fortsätta.

Inga kommentarer: