onsdag 15 februari 2017

Veckans brott, SVT


Nu grunnar SVT hur man ska hantera att Leif GW, bjöd in Peter Springare till nästa avsnitt av Veckans brott. Det kan vara så att GW gjorde detta på eget bevåg men det betvivlas eftersom ämnet är direkt politiskt laddat. Lyssnar man på vad GW säger vill han alltså diskutera två saker, dels problemet i sig, vilket innebär att man analyserar problematiken. Här kan man ju inte komma någonstans, utan bara konstatera att personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade, vilket redan gjorts och tillstås av både Ygeman och Sarnecki. Att gå in på länder, områden, etnicitet eller religion är alltför farligt och på gränsen till agg mot folkgrupp. Alltså kan vi bara förvänta oss generellt svammel i ämnet. Det vore dock intressant om frågeställningen varför man mörkat detta problem för svenska folket ett antal år kommer upp, eller varför inte BRÅ presenterat någon rapport i ämnet de senaste 12 åren.
Vi kan läsa i utländska media om den mörkning av problematiken man ägnat sig åt. Man kan samtidigt notera att det inte är någon nyhet i svenska medier, inga krav ställs varken på ny rapport, att ansvariga politiker ställs till svars eller att saken utreds.
Hur man åtgärdar problemet är nästa ämne. Hårdare straff och utvisningar är givetvis ett koncept. Kanske även slopad mängdrabatt på brott eller att man slutar släppa ut brottslingar efter 2/3-delar av avtjänat straff. Att initialt sätt totalstopp för invandringen från vissa länder, skulle vara så politisk dynamit att det törs säkert ingen av de två nämna. Givetvis kan man komma med olika integrationsåtgärder, men det har ju bevisligen inte fungerat och ej heller lär det göra någon som helst skillnad beträffande gängkriminaliteten. Inte heller lär det ha någon som helst påverkan på alla sexualbrott, det går knappast att ändra personernas kvinnosyn med lite utbildning eller information.
Vi kan alltså förvänta oss en helt harmlös diskussion, där inga konkreta svar eller åtgärder kommer att föreslås. Leif GW påtalade att avsikten inte är att ”slänga käft” utan att diskutera problemställningen. Så kommer det att bli. Man kommer att konstatera att problemställningen finns men man kommer inte varken kunna komma med några patentlösningar, kräva ett stopp för den vansinniga politik som förts och förs samt ej heller ställa krav på politikerna eller utkräva svar från dem.
Men om man går in på FB, och gruppen som stöder Peter Springare, finner man en stor misstro mot politikerna, pressen och i synnerhet Public Service. Vidare stöder man polisen i deras arbete som varandes både underbetalt och hopplöst, då buset släpps på gatan igen eller får straff som är rent löjeväckande. Problemställningen ligger alltså hos svenska politiker, media, åklagare och domstolar.
Så att förvänta sig något i en diskussion mellan Springare och Leif GW, är bara fåfängt. I synnerhet som vi pratar om ett program i SVT, som givetvis måste vara politiskt korrekt. Ett företag som berättar för folk vad de ska veta; fakta, opartiskhet, information och utbildning heter det.

Inga kommentarer: