fredag 3 februari 2017

Importerade s.k. läkare


Ska man vara läkare i detta land krävs vissa kunskaper och de är givetvis så väl specificerade som möjligt. Nu har man alltså importerat en massa personer från andra länder som antingen påstår att de är läkare eller har viss utbildning, eller kanske arbetslivserfarenheter. Men det betyder inte de är kvalificerade för att utföra vissa arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Detta i synnerhet om det gäller yrken som är kritiska för människors hälsa.

Nu har alltså skandalblaskan Aftonbladet blåst upp det som en nyhet att en barnläkare från Syrien inte får jobba som läkare här (
länk), och snyftfaktorn lyser genom hela artikeln. Man givetvis är det så att denna dam måste klara de prov som även gäller för svenska läkare för att kunna kalla sig läkare i detta land.
Sjukvården i detta land är som det ser ut idag i minst sagt i kris, och det är så att vi behöver läkare och sjuksköterskor. Men det betyder inte att vi behöver personer som inte är kvalificerade för sina yrken, i synnerhet inte när det gäller yrken som kan skada människor.

Nu har vi alltså en dam från Syrien, som kanske varit läkare i detta land. Det finns ingenting som säger att man har samma standard på läkare i Syrien som i Sverige. Alltså är det en ren självklarhet att damen i fråga måste bevisa att hon är kvalificerad för att vara läkare i Sverige. Klarar hon inte det ska hon inte heller vara läkare i Sverige.
Sjukvården i detta land är redan i ett uselt skick. Det hjälper knappast att importera personer som anser sig vara läkare och ge dem arbete som sådana inom svensk sjukvård, utan att först verifiera att de är kvalificerade att arbeta just som läkare i detta land.

Inga kommentarer: