lördag 18 februari 2017

Hårdare tag mot brottslighet


Alla har vi ju sett rabatter av typen ”tag 3 betala för 2” eller andra erbjudanden för att man ska köpa många produkter. För att uppmuntra brottslingar att begå flera brott utan att få hårdare straff gäller även denna princip inom straffrätten. Stjäl man en bil kan man fortsätta och stjäla några till eftersom straffet blir detsamma. Stjäl tre straffas för en. Det vill säga om det inte finns några förmildrande omständigheter. Med detta avses allt från nageltrång eller mjäll till svår uppväxt, annan kultur problematik eller för liten julgran. Givetvis gäller regeln att fängelsestraff bara uppgår till 2/3-delar av strafftiden för gott uppförande, givetvis utan krav på uppförande.  Ett straff på 3 år är alltså ett straff på 2år. Givetvis med en massa frigång och annat.

Man kan alltså ställa sig frågan om varför domstolarna dömer ut straff som aldrig utmäts i praktiken. Ovanpå det är det givetvis så att man måste ta hänsyn till tidigare utdömda straff. Om en person återfaller i brott efter avtjänat straff måste givetvis straffet givetvis skärpas. Det är ju uppenbarligen så att det första straffet inte fungerade eller var tillräckligt avskräckande. Kanske ett generellt procentpåslag på straffet är på sin plats?

Sedan har vi problemet med olika skadestånd. Låt oss ponera att en våldtäktsman ska betala ett visst belopp till kvinnan. Nu är ju problemet att denne inte kan betala, vilket är regel, och alltså slipper gärningsmannen helt från att betala ett öre. Kvinnan kan sedan söka pengar från Brottsoffermyndigheten. Men denna myndighet anser sig ha rätten att skriva ner skadestånd efter eget godtycke. Om det alls ska betalas ut något krävs tydligen även att man tjafsar med Brottsoffermyndigheten en längre tid.
Mitt förslag är att gärningsmän som inte kan betala skadestånd, ska efter avtjänat fängelsestraff få utföra samhällstjänst för kanske 100kr/tim till dess skadeståndet är betalt. Kvinnan ska dock inte behöva vänta på pengarna till dess straffet är avtjänat, utan dessa ska omedelbart betalas just från Brottsoffermyndigheten efter domslut.
Nu är jag inte jurist men och ovanstående kanske innehåller någon felaktighet (tacksam i så fall för korrektioner), men något måste göras mot den slapphänta hantering av kriminella som idag verkar vara regel. Det verkar idag vara viktigare att hjälpa notoriska brottslingar än brottsoffren.

Inga kommentarer: