tisdag 14 februari 2017

Nytt DDR


Vi vet ju redan att polisen och rättsväsendet går på knäna för att komma till tals med den importerade brottsligheten. Det är inget nytt. Man kan ju givetvis filosofera över hur det hade sett ut om man inte haft så sanslös invandring de senaste åren, men det lönar egentligen föga.

Men det intressanta är ytterligare två punkter: Han kommer att sätta in andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten. Han nämner kronofogden, skatteverket, försäkringskassan och kommuner. Men detta är alltså myndigheter som redan har fullt upp med vad de gör idag. Var ska resurserna till denna satsning komma ifrån? Det finns bara två alternativ; antingen nedprioriteras en del av det dessa myndigheter pysslar med idag, vilket alltså innebär sämre service för allmänheten. Eller åxå skjuter Ygeman till pengar och förstärker dessa myndigheter specifikt för att bekämpa denna typ av brottslighet. Det sistnämnda låter sig givetvis inte göras omedelbart utan kräver nyanställningar och utbildningar. Men Ygeman nämnde inte ett ord om att dessa myndigheter skulle få mer resurser. Vi kan alltså sluta oss till att den service dessa myndigheter ger medborgarna kommer att försämras då myndigheterna ska prioritera kampen mot organiserad brottslighet.
Den andra punkten är att han nämner att myndigheterna ska få rätt till telefonavlyssning, rumsavlyssning, hemlig dataavläsning och hemlig kameraövervakning. Det är alltså inte lite storebrorsfasoner vi pratar om. Vi pratar om mycket stora och farliga inskränkningar av den personliga integriteten, som Ygeman kommer med utan att blinka. Dessa lagar kommer givetvis att drabba alla medborgare och myndigheter kommer att få i stort sett obegränsad rätt att snoka i våra privatliv. Det klassiska argumentet, som Bodström körde med, var givetvis: ” Det är inte dig lille medborgare vi är ute efter, om du har rent mjöl i påsen.” Detta är ett klassiskt argument som legaliserar ett totalt övervakningssamhälle och för tankarna direkt till DDR. Det är illa nog att denna regering och tidigare ställt till med dessa problem som drabbar samhället på olika sätt, men det legaliserar inte ett totalitärt övervakningssamhälle.
Man kan vidare läsa i tidningarna att man förutsätter att kanske 40.000 personer som ska utvisa, sannolikt kommer gå under jorden. Ovanpå detta en ”anhöriginvandring”, vars omfattning idag är ganska oklar, men kommer fortsätta ett antal år. Man kan knappast blunda för hur detta kommer att påverka utvecklingen framgent. Givetvis blir det en direkt grogrund för ytterligare brottslighet och även organiserad sådan. Men det legaliserar i sin tur inte att myndigheterna ska ha rätt att snoka i privatpersoners e-post, avlyssna telefonsamtal, bugga deras bostäder eller smygfilma.

Det är denna regering, och den tidigare som har ställt till hela problemet, det är bara att konstatera. Nu försöker man med ett lapptäcke av kostsamma åtgärder komma till tals med de problem man förorsakat.
Men att erkänna att man handlat oansvarigt eller fattat felaktiga beslut går givetvis inte. Man har dock fräckheten att vädja tillmedborgarna om hjälp.
Bara för några månader sedan var det ”desinformation” när utländska nyhetsmedia rapporterade om gängkriminalitet i alla s.k. utanförskapsområden. Nu har alltså Ygeman varit i Malmö och på en presskonferens kommit med massor med åtgärder för hur man ska komma till tals med gängkriminaliteten. Aftonbladet efterlyser krafttag (länk).
Min fråga är bara; när blev desinformation till information, verkliga problem och fakta? Vid nyår?

Inga kommentarer: