måndag 13 februari 2017

Vem har ansvaret Ygeman?


Kanske medborgarna fattar nu vad den sanslösa migrationspolitiken har ställt till med. Ygeman åker desperat till Malmö för att presentera en rad åtgärder. Mest iögonfallande är att påtala att medborgarna åxå har ett ansvar.

Samtidigt kan man läsa att medborgarna har ett allt mindre förtroende för politikerna. Vem är förvånad? Låt oss titta lite i backspegeln hur det har utvecklat sig; man har alltså en lag om eget boende (EBO), man har släppt in 100-tusentals ekonomiska lycksökare. Man har inga som helst krav på att de som kommer till detta samhälle – tvärtom vi svenskar ska acceptera rena dumheter om det är saker som invandrarna kräver eller vill ha. De som fått avslag på sin asylansökan fortsätter vistas i landet och har rätt till billigare sjuk-och tandvård än medborgarna. Vi har en tilltagande gängkriminalitet med runt 50 no-go zoner. Bostadsbristen är akut, och man lånar pengar för att finansiera invandringen. Pengar tas från riktigt flyktingbistånd till att finansiera invandringen. Det har nu uppdagats att man avsiktligt dolt invandares kriminalitet med kod 291 och ingen koppling mellan olika invandrares bakgrund och typer av kriminalitet finns tillgänglig. Kostnaderna för invandringen hemlighålls. Marockanska gatubarn och hitresta tiggare utanför vartenda köpcentrum. Sexualbrotten och våldtäkterna avser man lösa genom att komma med en proposition i vilket begreppet ”våldtäkt” avskaffas. En flodvåg av "anhöriginvandrare" väntas de närmsta åren.
Nu står alltså Ygeman i Malmö och snackar om att ”Du som medborgare har också ett ansvar.”. Man kan inte undgå fråga sig vilka som egentligen har ansvaret för den uppkomna situationen i hela landet, och i synnerhet i Malmö. Mannen har uppenbarligen inte tillstymmelse till självrannsakan eller skam i kroppen. Man har dessutom röstat ner alla SD:s motioner i riksdagen de senaste åren, bara av ren beröringsskräck. En tid senare har man lanserat samma förslag i en ändrad version och kallar dem för sina egna.

Vem kan bli förvånad av att 80% av svenska folket inte har förtroende för politikerna? Inte jag i alla fall. 

Inga kommentarer: