torsdag 9 februari 2017

Kappan efter vinden, centern?

Staffan Danielsson är alltså riksdagsledamot för centern. Han har alltså suttit i riksdagen sedan 2004 och under den borgerliga regeringen 2010-2014. Alltså under den period man för det första startade den sanslösa invandringspolitiken, och vidare gav man alltså inte BRÅ i uppgift att ta fram någon ny och relevant statistik avseende invandrares kriminalitet.
Nu, efter Springares FB-inlägg har det helt plötsligt och på några dagar blivit opportunt att efterlysa sådan statistik (
länk). Vidare var det så att just centern var ett av de partier som röstade ner SD:s motion om detta i riksdagen nyligen (länk). 


Helt plötsligt vaknar alltså Danielsson och kräver att sådan statistik ska tas fram. Trots att han röstat emot SD:s motion gällande detta så sent som i december (länk, se punkt 43), precis som samtliga 19 c-ledamöter i kammaren.
Han skräder inte orden heller utan jämför med kommunistdiktaturerna och kallar det ”rätt ofattbart”. Hr. Danielsson har alltså suttit i riksdagen under hela tidsperioden, vi pratar om och dessutom under den mandatperiod då Alliansen hade regeringsmakten samt varit med om att rösta ner SD:s motion om att BRÅ ska göra en ny rapport.
Men helt plötsligt är det alltså läge och opportunt att komma med krav på att BRÅ ska presentera ny och relevant statistik. Uppenbarligen som en direkt konsekvens av Springares popularitet och inlägg. Detta kallas för ”probing” och centern provar nu lite för att se om man kan vinna röster genom att kräva detta. Man kan inte kalla det för något annat än kappvändning efter vinden, eller billigt röstfiske.

Denna typ av handlande leder inte till något annat än rent politikerförakt, och vidare är det så att just centern har varit de inom Alliansen som förespråkat den mest sanslösa invandringspolitiken.

Inga kommentarer: