onsdag 8 februari 2017

Löfvén må sluta tro


Baserat på den publicitet och det intresse som Springares FB-inlägg resulterat i har nu Löfvén, Ygeman och Eliasson bara en utväg. Man måste ge BRÅ i uppdrag att utreda kopplingen men invandrare och brottslighet på samma sätt som man gjorde 2005. Det är egentligen ingen lösning men man köper sig tid, och kan hoppas på att debatten lägger sig under utredningstiden.
Det är ett klassiskt knep som politikerna kommer undan med och kan lugna ner debatter med uttalanden som ”…vi har tillsatt en utredning, för att få reda på fakta.”.
Men nästa fråga är om man törs manipulera resultatet, eller kanske hemligstämpla det? Det sistnämnda gjorde man för ett antal år sedan, efter att BRÅ gjort en utredning om zigenare var överrepresenterade i brottsstatistiken. Avsikten var att visa att så inte var fallet, men resultatet blev det omvända, alltså hemligstämplades materialet/resultatet (länk).
Om man försöker manipulera resultatet, t.ex. ge BRÅ i uppgift att rensa för ”socioekonomiska faktorer”, tappar både politikerna all trovärdighet och även BRÅ. Anledningen är mycket enkel – de s.k. socioekonomiska faktorerna, minskar inte brottsligheten även om de anges (enligt Ygeman), vara den huvudsakliga anledningen. ag kan inte låta bli att se det som annat än en stor nyhet när en polis går ut med ett sådant här FB-inlägg och den grupp som stöder honom har fått mer än 100.000 medlemmar på några dygn. Vidare har utländska medier tagit upp saken men alltså inte de två största morgontidningarna.
En annan notis är att varken SvD eller DN skriver om detta (rätta mig om jag har fel), samtidigt som utländska nyhetsmedia publicerar detta. Man finner det alltså märkligt att en intern nyhet i Sverige renderar i utländska artiklar, men inte i svenska nyhetsmedia. Det borde rimligen vara precis tvärtom då nyheten just är av internt intresse för de som bor i detta land. Aftonbladet nöjer sig med att skriva att en ”mediastjärna är född” (länk).
samt Leif GW:s kommentarer (länk), runt hela problematiken från ”Veckans brott” i SVT, som mest renderar i kringsnack om hur många poliser som kanske skulle rösta på SD, samt givetvis klassikern om att det är bara en liten klick av alla invandrare som detta gäller. Det sistnämnda vet och fattar alla men problemet ligger i att storleken på denna ”klick” är kopplad både till vissa länder och invandringens storlek.
Expressen tillför inget nytt (länk), förutom att Löfvén inte tror på Springares uppgifter. Han får tro vad han vill – vi snackar om en polis som berättar sin vardag, och har mycket lång erfarenhet av sitt yrke. Löfvén var ju en av de som inte ville se en ny utredning av BRÅ avseende detta. Så han får tro vad han vill, det är helt irrelevant, men rätt beklämmande uttalande av en statsminister. Han, Ygeman och Eliasson kommer alltså tvingas ge BRÅ i uppdrag att presentera denna statisik, som man sannolikt har. Eller ännu sannolikare: se till att BRÅ tar fram ny sådan, detta eftersom man vinner tid.

Inga kommentarer: