fredag 26 november 2010

Decimera - eller multiplicera

En riksdagsledamot från moderaterna vid namn Amir Adan har uppmärksammat att det finns ett hot med den radikala islamismen, det kan man läsa i denna artikel. Han har tydligen sett någon islamistisk propagandafilm med en ung kulturberikare som tycker att alla ska göra som han, och komma till Somalia och ”göra jihad”.

Men nu är det så att sjuklövern och i synnerhet moderaterna har haft regeringsmakten den sista tiden i detta land, och predikat acceptans, kulturberikning och förståelse för olika religioner, och då i synnerhet islam. Sedan vaknar hr. Adan upp ur sin flumdvala och märker att det finns radikala islamister, ja rentav terrorister, som använder alla medel de kan för att uppnå sina syften och även använder Sverige som bas.

Varför är han oroad och överraskad? Det är ju precis detta man strävat efter att uppnå med den politik man fört. Han skriver; ” Vi kan inte acceptera att religiösa fanatiker lurar barn i svenska förorter att bege sig till Afrika eller annorstädes och utnyttjas på grövsta tänkbara sätt.”, och han snackar om dessa krafttag; ”För detta krävs ansvarstagande från alla delar i samhället; skolor, kommuner, föreningar, journalister, bloggare, föräldrar och alla andra vuxna som har kontakt med barn och ungdomar. Vi måste alla stå upp för demokrati, yttrandefrihet, tolerans och sunda värderingar.”

Nu är det något som inte stämmer. Det blev liksom kortslutning någonstans i de moderata partileden. Å ena sidan snackar man om multikulti, acceptans av alla religioner, jämställdhet och jämlikhet m.m. Sedan ska alla delar av samhället fördöma en stor del av de saker som islam är baserade på, t.ex. förtryck av kvinnor, tolerans (t.ex. mot sexuella minoriteter), och nedvärdering av de som inte är muslimer.

Yttrandefrihet är även kul att han tar upp som en sak vi ska ”stå upp” för. Eftersom jag under det senaste året sett hur styrda massmedia är, fått massor med kommentarer i tidningar raderade, och blogglänkar likaså (senast igår), verkar det som hr. Adan inte har en susning om hur man i detta land begränsar yttrandefriheten, kontrollerar media och ägnar sig åt ren propaganda.

Men vad beträffande hela problematiken, behövs det inte mycket logik för att inse att det finns olika tolkningar av koranen precis som det finns olika tolkningar av bibeln. Det finns extremister inom alla partier i stort sett, och i synnerhet när det gäller religioner. Men enligt flummeriet här i Sverige som man har indoktrinerat medborgarna med sedan 70-talet är alla former av religion ok. Allt annat är ju någon form av diskriminering, och till och med artikelförfattaren har en islamist bland sina moderata riksdagskamrater.

Så vem bestämmer vad som är accepterat, vad som är religion, vad gränserna går, vad som är radikal islamism eller bara ren harmlös religionsutövning? Svaret är, att det kan man inte göra, om man målat in sig i det hörn dagens svenska politiker gjort. Det kommer aldrig finnas någon gräns och de svenska politikerna har i ren naivitet försatt sig i denna situation. Har man accepterat islam som en del av detta land, under multikultins, flummeriets och acceptansens fana, måste man acceptera alla, även de som vill åka till Somalia och bli självmordbombare. Man kan då tycka att dessa ungdomar har blivit vilseledda, men vad menar man med det? Att politikernas tolkning av koranen är den korrekta, eller att man bara kan acceptera de delar av koranen som råkar stämma överens med svensk lagstiftning?

Av att läsa artiklar som artikelförfattarens, ser jag bara som en kvittens på att svenska politiker inte har en susning vad de håller på med. Man vet att man tar in massor av människor i detta land som kallar sig flyktingar, vilka drar diverse helt larviga rövarhistorier, har förfalskade identitetshandlingar, eller inga alls, samt avsiktligt förstörda fingeravtryck för att förhindra identifikation. Hur kan man mot denna bakgrund tro att man inte skapar en bas för, och tillflyktsort för radikala muslimer som kommer antingen bli självmordbombare eller rena terrorister?

Jag rekommenderar alla att läsa Politiskt Inkorrekt, om inte annat som en motpol och komplement till alla PK-media som förtiger verkligheten. Här är just en artikel i PI som belyser problematiken.

Inga kommentarer: