torsdag 18 november 2010

I Szyberspace

Ok, en KD-dam vi namn Caroline Szyber skriver en artikel i dagens SvD till försvar för Systembolaget, samt menar att det är starka kommersiella intressen som ligger bakom snacket om Gårdsförsäljning. Vad hon menar är att man ger sig ut på en enkelriktad gata som leder till att det statliga alkoholmonopolet försvinner.

Om vi tar det lite från början. Ett samhälle består av medborgare, dessa är vuxna människor såvida de inte är omyndigförklarade eller barn. Dessa, vilket är en majoritet av befolkningen, och är röstberättigade just för att välja hur Sverige styrs, är fullt kapabla att fatta beslut över sina egna liv och har rätt att leva de liv de vill. Personer som just Caroline Szyber har under valrörelsen gjort sitt bästa för att övertyga dessa människor om att de skulle lägga sitt förtroende till dem i riksdagsvalet.

Men tänk, så fort de gjort sin medborgerliga plikt, d.v.s. att rösta i valet, är de omyndigförklarade igen i fyra år. De fattar inte sitt eget bästa, och politikerna måste styra dem med piska och morot på den rätta vägen.

Hela detta agerande härstammar faktiskt från kommunister och socialisters sätt att se på samhället. Samhället består nämligen av en stor mängd idioter, och politikerna är en överklass och bestämmer vad som är bäst för samhället må den lille dumme medborgaren inte sätta sig emot. Han/hon förstår nämligen inte samhällets bästa.

Det fungerar helt enkelt så i kommunisters och socialisters samhällsbild att medborgarna är till för samhället, samhället är inte till för medborgarna. Vidare kan socialistiska/kommunistiska politiker inte skilja på ett samhälle (som består av massor med dumma små individer), och stat, kommuner och landsting. Samhället är individerna.

Mot denna bakgrund förvånar inte Caroline Szybers uttalande ett dyft. Självklart är det så att politikerna vet bäst vad som ska gälla för medborgarna. Det finns säkert 100 utredningar och rapporter om vad de fruktansvärda och kostsamma konsekvenserna för stat, kommuner och i synnerhet landsting det skulle bli om denne själv fick fatta beslut om när, hur ofta och var alkohol må drickas. Säkert är i stort sett alla beställda av nykterhetspolitiker som bara vill ha en kvittens på riktigheten i sin politik.

Alltså, måste politiker som Caroline Szyber, krama snuttefilten ”Systembolaget”. Detta eftersom medborgarna är små dumma idioter, och politikerna vet vad som är bäst för dem.

Jag har avhandlat en del av alla dumheter i det föregående inlägget på denna blogg, som används för att försvara Systembolaget, så det finner jag inte anledning att upprepa.

Caroline Szyber, ställa sig den enkla frågan; Är samhället till för medborgarna, eller är medborgarna till för samhället? Om hon anser det sistnämnda, föresår jag att hon frågar Ohly om de inte har plats för henne. Om hon däremot menar och tror att samhället är till för medborgarna, då ser jag hennes artikel som rent felaktig eftersom den förutsätter att det är politikernas ansvar att styra och kontrollera sina medborgare till vad som är bra för samhället (d.v.s. staten/Landsting och Kommuner om man tänker som en socialist/kommunist).

Inga kommentarer: