tisdag 16 november 2010

Skrämmande mupp

En herre vid namn Johan Axhamn, skriver i denna artikel, det mest skrämmande jag läst på länge.

Artikeln ger en mycket skrämmande framtidsaspekt. För det första ägnar han säg åt att definiera “önskat material”. Detta skulle kunna vara “till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång.”

Vad som nu är ”oönskat material” definieras av den som tar del av det. Personligen anser jag att PK-propaganda är för mig oönskat material, och det är givetvis läsaren eller mottagaren av material som bestämmer detta. Personligen anser jag att författarens material inte är sådan information som borde få publiceras eller spridas via nätet, eftersom jag anser den vara ”oönskad” (enligt vad jag tycker - jag önskar den inte). Författaren gör alltså ingen det fundamentala felet att kalla olagligt material oönskat material. Vem som bestämmer vad som är lagligt eller ej är lagstiftarens sak, oönskat material är något helt annat. Sedan kommer någon idiotisk släng om att informationen som är "oönskad" skulle störa internets funktion. Vilken värld lever hr. Axhamn i? Sitter han med ett 32k modem?

Sedan kommer ytterligare ett stort fel; han har inte fattat att internet är enbart ett redskap och en informationsbärare. De som tillhandahåller och distribuerar har inget intresse i, inget ansvar för informationen som de distribuerar. Precis som att Posten inte har en skyldighet att läsa alla brev de distribuerar, de har däremot ett ansvar att informationen kommer fram, precis som internetleverantörernas intresse ligger i att informationen distribueras så snabbt som möjligt och enligt överenskommelse med sina kunder. Internetleverantörerna har inte ett dyft med den information som sprids eller tillhandahålls. Ska man ålägga internetleverantörerna ansvar att granska allt material som distribueras, med hot om vite? Ska man skjuta budbärare?

Äsch, jag orkar inte skriva mer. Det här var det mest dumma jag läst på länge. dessutom är det ett direkt angrepp på den enda fria och okontrollerade informationskanal som idag finns – internet. Utan internet eller med en selektion av ”önskat” material som författaren föreslår, hade vi idag varit lullande medborgare som tror allt vad politikerna säger, information som de vill dölja hade aldrig kommit medborgarna till kännedom och Bodströmsamhället hade varit ett faktum. Du vet: ”vi informerar dig om det du behöver veta lille medborgare”, och ”den som bara har rent mjöl i påsen”-snacket. Om hr. Axhamn inte tror att han är, idag och nu, utsatt för ren propaganda är han rent naiv. Den är inte så banal som den var för 40 år sedan, men ett rent faktum. Objektiv information, eller vad som är fakta finns helt enkelt inte. Han kan ju gärna titta på några youtube från 80-talet med "informationen" som medborgarna fick sig till livs i "Anslagstavlan". Det var information, inte propaganda....

Vi har idag internet att tacka för att det upprätthåller demokrati genom att information sprids som politikerna anser vara just ”oönskad”, sannolikt har det påverkat riksdagsvalet, och om vi inte slår vakt om denna enda kanal som är ocensurerad, är vi tillbaka i samma principer för information som gällde i forna öststater. Man får innerligt hoppas att sådana här förslag dör i sin linda, och att hr. Axhamn inser betydelsen av fritt informationsutbyte mellan medborgarna som en garanti för ett demokratiskt samhälle.

Men man undrar ju inte om hans lilla artikel bekostats av något eller några mediabolag…men det kan han nog svara på bäst själv, och skämmas. Är det månne en form av prostitution? Det som hr. Axwall vill förbjuda på nätet som oönskad…

Inga kommentarer: