söndag 31 mars 2013

Bara lagar som passar mig?


Det finns en radiostation i Tyskland som heter Radio Regenbogen. Som en del av trafikrapporterandet, rapporterar man även var polisen har sina mobila hastighetsradarmanicker uppställda. Det är bilister som ringer in till radiostationen och berättar var de står, och sedan berättar man det i radion.
När man började med detta avslutade man alltid med en svammeltext om viktigheten med att köra försiktigt och hålla hastighetsgränserna. På så vis hade man ju inte uppmanat folk att köra fortare än hastighetsbegränsningarna. Men efter några år tog man bort svammeltexten, och nu rapporterar man bara om var polisen har sina radarfällor. Inslaget börjar alltid med ett kameraklick, och sedan berättar man att ”det tas dyra bilder”, eller ”det har blixtrat” och därefter var radarfällorna är placerade i regionen.

Något liknande är givetvis helt otänkbart i Sverige. Tänk dig att Radio Stockholm rapporterade var polisen hade fart- eller nykterhetskontroller? Man skulle alltså hindra polisen i sin tjänsteutövning samt förhindra att de som polisen var ute efter åker fast. Säkerligen grovt olagligt i detta land.
Att på något sätt hindra polisen i sin tjänsteutövning är olagligt.

Men så har vi en facebooksida som uppmanar till precis detta. Polisens jobb är givetvis att ta fast de som befinner sig i detta land olagligt. Man kan tycka vad man vill om både lagen och sättet polisens sätt att göra sitt jobb, men det har man inget för. I Sverige gäller svensk lag och det är polisens sak att ta fast brottslingar och lagföra dem.

I denna artikel kan man läsa:
Petter Carlsson Södergren i Lund samlar in pengar för att bygga en applikation till smarta telefoner som varnar för poliskontroller.” Med det menar han inte vanliga hastighets- och nykterhetskontroller av bilister, utan bara för att förhindra att illegala immigranter tas fast och förpassas ur landet.

Polisen har nu rätt att snoka upp IP-adresser till de som misstänks kopiera upphovsrättsskyddat material. Så varför kan man inte snoka upp IP-adressen eller telefonnumret till den som har denna FB-sida, samt stoppa den? Varför kräver ingen att Petter Carlsson Södergren lagförs? Gäller svensk lag i Sverige, eller ska man tillåta att folk bara lever efter de lagar som passar dem, och struntar i lagar som upplevs som felaktiga?

Själv tycker jag bl.a. svenska hastighetsbestämmelser är rent larviga. Får jag strunta i dem? Får jag uppmana andra att strunta i dem?

2 kommentarer:

Edward Ulfertz sa...

Att blinka helljuset för att varna för hastighetskontroller är "olagligt".

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article807159/Oklart-om-regler-foumlr-att-varna-om-poliskontroll.html

Man stödjer sig på Trafikförordningen kapitel 3, paragraf 64.

"64 § När det behövs för att förebygga eller avvärja fara, skall en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet.
Signaler får inte ges längre än nödvändigt."

Om myndigheterna VILL sätta fast någon, så finns det alltid någon paragraf man kan tillämpa.

Om man INTE vill sätta fast någon, så kan man strunta i lagen om "skyddande av brottsling".

Ulmerkotten sa...

Tack för kommentaren EU.

Men att ta fram en app som hindrar polisen i deras arbete är alltså inte olagligt.

Visst, om inte det finns någon regel i trafiklagstifningen att ta till duger ju alltid slaskparagrafen "vårdslöshet i trafik". Givetvis med ett mycket brett straffregister att bedömas godtyckligt av rätten.