söndag 17 mars 2013

Sommelier?


Så moderaterna vill öka kraven på bidragstagare (länk DN)? Jaha, och man nämner utgifter för TV och tidningar. Syftet är alltså att tvinga dem i arbete.

Men problemet är bara detta att det finns fler arbetssökanden än det finns arbeten. Ånyo – arbeten skapas inte ur tomma intet. I Sverige har vi f.n. 8.5% arbetslösa, och i åldersklassen 15-24 år en arbetslöshet på 25%. Länk till ”ekonomifakta”.

Är det någon som tycker dessa siffror är för låga, och att vi egentligen har ett skriande behov av arbetskraft? Visst finns det sådana som kommer till detta land, är högutbildade och kommer i arbete ganska snabbt. Kanske är det just deras kompetens som efterfrågas – välkomna till Sverige! Men problemet ligger i att vi årligen tiotusentals personer från länder som svårligen kommer i arbete. Somalier, som är en av de största ”flyktinggrupperna” tar det i genomsnitt 8-10 år att komma i förvärvsarbete. Nu pratar vi alltså om ekonomiska lycksökare, och inte om riktiga flyktingar med asylskäl. Vad värre är, och efter överenskommelsen regeringen gjorde med Miljöpartiet, alla deras släktingar som kallas ”anhöriginvandrare”. I min bok är den som lyckts smuggla sig till ett litet land i norr, över dussintalet gränser, kunnat betala runt 100.000 kr till smugglare, hundratals mil och från en annan världsdel, per definition inte flykting.

Svenska ungdomar flyr till andra länder för att få jobb, emedan regeringen gladeligen (och med mp:s stöd), årligen importerar massor med personer som ska försörjas och integreras. Samtidigt som vi har en stor arbetslöshet, i synnerhet beträffande ungdomar. Ekvationen går inte ihop och logiken uteblir. Medan finansministern – emedan både du och jag fattar att det tar lång tid att få in lågutbildade personer som inte kan ett ord svenska på arbetsmarknaden, i synnerhet som arbeten inte skapas ur tomma intet, utan är ett rent behov för ett arbete som ska utföras och någon vill betala för det.

Så regeringen vill dra in utgifter för TV och tidningar…tja, inte drabbar det lycksökande ekonomiska flyktingar från ”tredje världen” de fattar inte ett ord svenska men om de har en ”kanalväljare” är de enligt lagen skyliga att betala ”licensavgift” och tidningar kan de inte läsa ändå. Men fråga dig nu; på vilket sätt blir det fler arbeten genom att man ökar kraven, och drar ner försörjningen för bidragstagare?

Ett s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” kostar skattebetalarna minst 1.2 miljoner varje år, vilket räcker för en helpension på Grand Hotel i Stockholm. Att försörja honom (det är nästan uteslutande män), kostar alltså ca 12 miljoner om det dröjer 10 år innan förvärvsarbete. Går ekvationen ihop före pension? Svaret är; det gör den inte. I synnerhet inte med "anhöriginvandrare".

PS. Jag googlade på ”somalier arbete”, men det kloka programmet svarade med ”sommelier arbete” och visade mig träffarna. Det är ju lite talande, eller hur?. DS

Inga kommentarer: