söndag 24 mars 2013

SD näst störst inom LO


Trots alla hatkampanjer, EXPO, partipiskor, utbildningar, mediapropaganda och att andra partier inte ens petar på SD med tång, kan man i denna artikel läsa att ”SD näst störst bland LO-folk”. SD har i skrivandes stund någonstans runt 10-14% av landets väljarsympatier. Kanske är det så att medborgarna inte är så naiva och korkade som etablerade media tror? Internet har dessutom öppnat upp en helt ny kanal med totalt öppen information som inte fanns tidigare.

LO-kollektivet är ju just de som sponsrar t.ex. EXPO, och givetvis är det så att man gör vad man kan för att motarbeta SD. Men varför frågar man sig? Givetvis är det så att LO och socialdemokraterna är i stort sett samma sak med skillnaden att LO, i alla fall i teorin ska värna sina medlemmar och ta vara på deras intressen. Men likhetstecknen mellan LO och S är många.

I artikeln kan vi läsa att Niclas Nilsson säger: ” – När Sverigedemokraterna syns mer så lyckas de också attrahera fler. Men vi ser också ökningen. Det har skett en värdeförskjutning där flera helt enkelt tycker som SD.”

Nej, bästa hr. Nilsson. Det har inte skett någon värdeförskjutning, det handlar om tre enkla saker:

För det första är det så att SD har en logisk politik, baserade på åsikter som t.ex. mina. Vi är inte rasister och har inget emot invandring per se, utan det handlar om migrationspolitik. Det är helt enkelt så att ett litet land inte kan ta emot hur många invandrare som helst, och Sverige har redan tagit emot långt fler än vi klarar av. Vidare kan man ifrågasätta om de som kallar sig flyktingar verkligen är sådana. Det kostar mellan 100-150KSEK att bli smugglad till Sverige. Hur många riktiga flyktingar kan plocka fram den summan? Flyktingar, enligt min bok, flyr för sina liv och behöver desperat hjälp, och lever i flyktingläger. De betalar inte nämdna belopp för att bli smugglade till det lilla landet i norr.
Ånyo, och detta är svårt för många att fatta; vi som gillar SD är INTE rasister, däremot har vi kritik mot den migrationspolitik som förs, men det är en helt annan sak. Det innebär att vi inte har något emot de personer som kommer till detta land. Är det däremot så att de kommer hit för att förändra Sverige och ställer krav baserat på sina värdegrunder eller religioner från länderna de kommer ifrån är saken en helt annan. För den skull gör jag ingen skillnad på en person från USA eller Senegal. Det är fullt logiskt, men som det ser ut idag har man utdelat uppehållstillstånd, och även svenska medborgarskap, till personer som uppenbarligen inte är ”flyktingar”, men haft rena rövarhistorier man dragit för Migrationsverket.

Den andra anledningen är att vi har en stor arbetslöshet. Den är runt 10% och när det gäller ungdomar runt 25%. För 25 år sedan hade man betecknat en sådan arbetslöshet som en ren katastrof. Kanske börjar många inom LO-kollektivet fundera på vad som händer och varför svenska ungdomar flyr till länder i närheten eller EU för att få arbeten. Det verkar alltså som svenska ungdomar nedprioriteras emedan de som har uppehållstillstånd vars bläck knappt torkat ska ha allt stöd man kan uppbringa i form av SFI och arbetsförmedlare som hjälper till. Den LO-arbetare som har en son eller dotter som inte hittar ens det enklaste arbete tycker sannolikt att något gått snett, när det kommunala bostadsbolaget allokerar alla sina lediga lägenheter till invandrare, och sonen/dottern ska ställa sig i en oändlig kö och hoppas på bostad.

Den tredje anledningen är att det inte kan ha gått någon förbi vilka problem som de facto finns när det gäller invandrartäta områden som de gamla miljonprojektsområdena. För någon dag sedan hade man byggt barrikader i Rinkeby och runt 15 polispatruller hade tydligen regelrätt gatukrig mot ”ungdomsgäng”. Värre kommer det att bli, det fattar alla och den organiserade brottsligheten stiger för varje dag med skottlossningar och mord. Media ”flashar” dessa nyheter…kanske för att det är så vanligt att de inte har något nyhetsvärde eller för att man fått order om att nedtona invandrarrelaterade problem. Uppeldade bilar nämns inte längre i media. Det är ju som det ska vara, eller hur?

Så nu kommer vi till kärnpunkten. Kanske den lille LO-medlemmen inte är så naiv och korkad som LO och socialdemokraterna tror? Hon/han har kanske tillgång till internet och information som media och politikerna försöker dölja? Om dessa två bitar faller på plats är det på intet sätt överraskande att SD är näst störst bland LO-kollektivet.

Inga kommentarer: