fredag 2 augusti 2013

Lever vi på 600-talet i arabvärlden?


För mig som svensk finns det nog inget mer främmande än det Hanna Gadban beskriver i sin artikel i SvD Brännpunkt (länk).

Det hon skriver är synnerligen intressant ur flera aspekter. Här i Sverige är ju all invandring av godo och för inte med sig några som helst negativa saker, om man lyssnar till t.ex. Ullenhag. Han är mannen med visioner om det framtida multikulturella paradiset, och det är just därför jag tycker så illa om honom. Det är bara att fatta att det finns andra religioner, uppfattningar, värderingsgrunder och annat som inte lämpar sig i mitt Sverige eller vilket västerländskt samhälle som helst.

Men i Hanna Gadbans text och man kan läsa:Heder är i sin bemärkelse ett kollektivt och symboliskt kapital som familjen och klanen kämpar för att vidmakthålla genom att se till att kvinnan i en hederskontext blint följer ett specifikt krav på att iscensätta sin kyskhet och ärbarhet, inte enbart genom att begränsa sin sexualitet utan även genom att kontrollera hennes sätt att klä sig, bete sig och uttrycka sig. En ytterligare faktor som påverkar hedern är personens heterosexualitet och där en homo-, bi- eller transsexuell person förknippas med skam som sänker hedern. En kvinna som inte upprätthåller sin heder påverkar sin familj och sitt nätverk i form av en förlust eller reducering av både hennes och familjens heder, något som medför att familjen vanäras. Vid förlorad eller sänkt heder kräver kollektivet (nätverket) att hedern återupprättas genom repressalier i form av misshandel, övervakning, tvångsäktenskap eller i värsta fall mord.

Nu har vi alltså en totalkrock. Det Hanna skriver ovan fungerar helt enkelt inte i Sverige 2013. Inget av det hon skriver är accepterbart beträffande det symboliska kapitalet. Vi har inte klaner eller familjer baserade på samma grundvalar, och definitivt är det inte accepterbart att styra, kontrollera eller bestraffa personer (i detta faller kvinnor), enligt denna princip.
Visst, hon förordar i texten att man ska skriva någon form av kontrakt med staten, och om detta bryts blir man utvisad. Men då är det redan försent och någon har drabbats av den sanslösa immigrationspolitiken. Det gäller att se till att vi inte släpper personer med totalt andra värdegrunder än vi själva i första läget, om de inte är riktiga flyktingar.
Och jag vidhåller – under 5% av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. De, sannolikt  mer än 100 miljarder vi betalar för till  de 95% ekonomiska lycksökare vi tar emot,  hade gjort mycket mer och bättre som humanitärt bistånd i riktiga flyktingläger där människor svälter ihjäl.


Men varje dag ser jag kvinnor som går runt som spökplumpar. Är det accepterbart i Sverige 2013? Tror någon att kvinnorna vill det själva, av fri vilja eller religion? Det tror inte jag. Jag har inte sett eller hört talas om en enda svenska som själv väljer denna sopsäcksutstyrsel. Hur många svenska kvinnor skulle acceptera att deras män krävde att de skulle tvingas gå runt på detta sätt 2013?

Hallå Sveriges folk…lever vi i ett västerländskt land 2013, eller i arabvärlden på 600-talet? Var är Ni nu, radikala feminister som ställde krav på kvinnopräster, kvinnans frigörelse och såg till att svenska präster som inte accepterade HBT-personer eller kvinnliga präster sparkades från sina tjänster? Ni gladdes åt kvinnliga präster, biskopar – är det kanske dags att rycka burqan av de kringvandrande spökplumparna? Nävisst nä – det är väl ”berikande”, eller hur Ullenhag?

I mitt land har vi en lag. Inget land fungerar med olika lagar, det bara är så. Bryter man svensk lag blir man straffad. Hederskultur har inget att göra i detta land, ej heller muslimska dumheter, av vilka det finns massor. Svensk lag ska på intet sätt modifieras eller ha undantag för de personer som valt att komma hit men därefter kommer med för oss främmande krav baserat på sin religion. De har valt att komma hit. Gilla läget eller flyg hem till det land Ni kom ifrån eller annat valfritt land, men inte på min bekostnad dock.  

Inga kommentarer: