torsdag 8 augusti 2013

Om det här med "anstöt".


Idag såg jag en familj, uppenbarligen från Afrika. I denna familj ingick två små flickor, gissningsvis 10-12 år gamla om ens det. De bar fotsid heltäckande klädsel på muslimskt sätt och det enda man såg var deras ansikten.

Jag kan svårligen tänka mig att flickor i den åldern går till sina föräldrar och frågar om de inte kan få bli klädda på detta sätt. Kvarstår gör alltså att deras föräldrar tvingat dem till detta baserat på sin muslimska tro och sina traditioner. Jag ställer mig alltså för det första, med vilken rätt man som förälder har att pracka på sina barn en viss tro. Jag lever med inställningen att mina barn får tro vad de vill, vill de konfirmera sig må de göra detta. Vill de inte, så slipper de. Jag vill inte påverka dem på något sätt. Det är deras liv och det ska jag inte styra för dem eller tvinga dem till saker baserat på mina värdegrunder (inkluderande ateism).


För det andra gäller att ”ta seden dit man kommer”. I detta land tvingar man inte sina minderåriga barn att gå runt med spökplumpklädsel så enkelt är det. För mig väcker det en del anstöt när jag ser att småflickor behandlas på detta sätt. De har rätt till sitt liv i detta land och rätt att klä sig hur de vill, det är inget som deras föräldrar ska styra.

Fortsätter vi på detta sätt kan vi acceptera barnäktenskap, könsstympningar av småbarn, och andra rena dumheter. Eller varför inte hedersmord? Kanske måste vi acceptera segregerad undervisning för våra barn. Allt är ju berikande och vi ska acceptera andra värdegrunder och islam utan att få invända. Om vi har en glidande gräns och låter våra politiker fortsätta på den inslagna linjen finns det inget slut och allt griskött kommer att förbjudas. Givetvis ska allt från räkor till kor vara halaslaktat.

Knutpunkterna är två; för det första att den som kommer till detta land ska anpassa sig och integreras. Det andra är att krav baserade på islam inte är accepterbara eller gångbara i detta land. Det är inte accepterbart att föräldrar ska tvinga sina minderåriga döttrar att klä sig som kringvandrade sopsäckar. Islam är baserad direkt på koranen som är en 1400 år gammal skrift från arabvärlden, den som tror denna ska gälla i Sverige 2013 kan jag bara beklaga. Vidare är en stor del av vad muslimerna kommer med baserat på imamer och deras tolkningar och påhitt. Alltså något som på inte sätt är relevant.

Kanske väckte det anstöt på Pride att någon målade huden svart för att vara somalisk pirat, stora rubriker och ursäktanden i massor. Men det väcker anstöt hos mig som svensk varenda gång jag ser en kringvandrande spökplump/sopsäck, och i synnerhet då det är småflickor. Det är mer nedvärderande av kvinnor än att måla huden svart i Pride.


Inga kommentarer: