söndag 4 augusti 2013

Överkucku i dumhet


Allt som inte är demokrati är ju av ondo har vi lärt oss edan barnsben. Demokrati är en helig sak som är det bästa samhället helt enkelt. Det är i o.f.s. en förenklad sanning då det finns många former av demokrati, och ingen är egentligen optimal. Här i Sverige har vi representativ demokrati som har en hel rad brister rent demokratiskt. Politikerna är inte representanter för sina väljare utan för sina partier, och styrda av dessa från riksnivå. Detta är ett stort problem men ingen lär ta upp det eftersom rikspolitiken är styrande. Kommunpolitiken är sekundär. Ett mycket talande exempel på detta var när Schlingman och Billström för några år sedan tvingade de moderata politikerna i Vellinge att ta emotensamkommande flyktingbarn. Den kommunala självstyrelsen sattes helt ur spel trots att den är stipulerad i grundlagens första paragraf.

Personligen är jag vän av folkomröstningar. Det finns två anledningar till detta; den första är att saker som anbelangar ett en grupp personer, ett område, en stad, eller vad det vara må ska just de som berörs må  rösta om. Den geografiska tillhörigheten till ett större område är sekundär, vilket innebär att kommunpolitikerna borde i mycket större omfattning än vad som idag sker använda sig av lokala folkomröstningar.
Den andra anledningen är att de allra flesta frågor som uppkommer under en mandatperiod, är nya och inget som avhandlat i föregående valrörelse. Det innebär att politikerna inte vet vad medborgarna tycker i dessa frågor, utan beslutar efter eget huvud eller partitillhörighet. Det ligger i sakernas natur att ingen kan veta vilka frågor som kommer att dyka upp i en kommun upp till fyra år i förväg.

I detta land kan folkomröstningar bara vara rådgivande. Jag ställer mig frågan varför inte folkomröstningar kan vara beslutande? Det är de i Schweiz och det fungerar utmärkt. Är politikerna bara rädda för  folkets vilja? Är politikerna en klok elit som vet bättre än medborgarna i de enskilda besluten? Om så är fallet har vi ju problemet med folkomröstningar till riksdag och kommun. Varför är medborgarna kloka nog att få rösta på olika politiker och partier vart fjärde år, men inte i enskilda frågor som berör dem?

Men till det jag egentligen skulle skriva om. Det finns en muslimsk överkucku som heter al-Zawahiri. Tydligen en tongivande person inom den muslimska sfären. Här kommer hans senaste uttalade:
al-Zawahiri uppmanar Muslimska brödraskapet och dess anhängare att överge demokratin och försöka införa ett styre helt baserat på islamisk lag, sharia, rapporterar Reuters.”

– Jag ger det här rådet till alla som stödde Mursi och jag säger dem att först måste vi inse att legitimitet inte finns i val och demokrati utan i sharia, säger al-Zawahiri i den 15 minuter långa ljudinspelningen.

Detta var det mest korkade jag läst på länge. ”Legitimitet finns inte i val och demokrati utan i sharia”, säger han.  Han förordar alltså totalitära regimer, baserade på en gammal skrift från 600-talet. Demokrati i vilken form som helst, representativ eller direkt är alltså inte legitimt vill han få oss att inse. Baserat på uttalanden som detta, terroristhandlingar, kvinnosyn, synen på HBT-personer och vad som de facto står i koranen är jag benägen att både förbjuda den s.k. religionen som sådan och i synnerhet koranen. 

Inga kommentarer: