söndag 13 december 2015

Andraderivatan


En professor emeritus vid Stockholms universitet, skriver på denna länk att man borde starta undervisning mycket tidigare. Givetvis kommer de klassiska socioekonomiska aspekterna in och för relevansens skulle kopplingar till en massa internationella utredningar. Man skulle alltså behöva starta undervisningen tidigare, redan vid tre års ålder, vilket skulle lösa problemet.
Det finns två grundproblem: det första är att man kommunaliserat skolväsendet. Det har lett till att det lokala skolväsendet får idka huggsexa om kommunernas pengar, och i den kommun jag bor har man ett kommunalt ”tekniskt kontor”, som hyr ut lokalerna skolan har till skolverksamheten. Det har alltså blivit någon form av kommunal kannibalism, med barnen o kommunen som slutliga förlorare. Lärarlönerna är ett rent skämt och andelen nyutexade lärare duger varken i kvalitet eller kvantitet. Vad hjälper det att sätta barn tidigt i skolan när det inte finns bra lärare och för få?

Det andra problemet är inströmningen av nya svenskar och deras barn. De har rätt till hemspråksundervisning, tolkar, extra stödundervisning, snart kommer säkert direkta krav på att elever ska få undervisning på sitt modersmål. Det blir alltså en utarmning av kommunernas skolresurser till förmån för ett problem orsakat av regeringen och sedan påtvingat på kommunerna. Det är en ren principsak att utbildning av barn inte är en lokal kommunal fråga.

Vi har nu sett två ministrar, Jan Björklund och Gustav Fridolin, som inte verkar fatta ett dyft var problemen ligger. Resultaten för svenska skolbarn sjunker som en gråsten. Jag är inte det minsta förvånad.

Lösningen är inte att stoppa barnen i skola tidigare. Det är att se till att man har lärare som har anständigt betalt, får någon form av uppskattning, undervisningsmateriel som inte kommer från nedlagda museer, och att förstaliga hela skolväsendet. Det är uppenbart att kommunala skolor huvudsakligen inte fungerar.

För några år sedan stod en arbetslös praktikant, som hade blivit tvingad ut i arbetslivet av arbetsförmedlingen, bakom min rygg. Jag klurade på kurva som kommit ut ur en manick, och han sa spontant: ”Det där kan man lösa med andraderivatan.”. Svensk arbetslös ”praktikant”, som fick göra diverse skitjobb ingen annan ville göra, för att få behålla sin monetära ersättning.
Men det är klart; det är viktigare att plocka in ekonomiska lycksökare i hundratusental, med en utbildning, som knappast kommer upp till derivator och integraler, än att se till att vi har lärare, och se till att den kunskap som redan finns utnyttjas. Detta enligt sjuklövern.

Inga kommentarer: