tisdag 8 december 2015

Väntar en total idiotsoppa?

Det här är en intressant artikel om ett fall i Norge. Problemställningen är alltså att norsk lag står mot sedvänjor och islam. Det här är bara en liten försmak på vad som säkerligen kommer att hända även här, och det är viktigt att fatta rätt principbeslut så att alla vet vad som gäller.

Det handlar alltså om en 14-årig flicka som är gravid med sitt andra barn och hävdar att hon är gift med en 23-åring. Bägge härstammar alltså från Syrien, och artikeln påtalar att barnäktenskap är olagliga i Syrien och givetvis i Norge. Vidare kan man förutsätta att det är helt ok enligt islam med barnäktenskap, och man kan hävda att man har rätt att ha sin religion.

Alltså har vi knutpunkten på vad som gäller. Det är givetvis så att lagen i det land man befinner sig står över alla religioner. Råder någon form av motsägelse eller olika regler är det lagen som gäller. Man kan helt enkelt inte göra minsta avkall på lagen av vilken anledning det vara må. Gör man det hamlar man onekligen i ett moras av motsägelser och olika regler för olika personer. Dessutom har vi problemet just när det gäller islam att man anser sig har rätt till bestraffningar som är minst sagt vidriga och inte hör hemma i ett modernt samhälle.

Nu gäller det att lägga ribban så att alla vet vad som gäller, och inte som någon socialantropolog kommer med, ”…stödja familjen.”. Hela islam och koranen är knökfulla med saker som antingen strider direkt mot våra lagar, eller uppmanar till rena lagbrott. Om inte det är vansinne är det imamer som har rätt att tolka koranen som de anser.
Det minsta man kan ställa som direkta krav är att alla som kommit till detta land följer svensk lag, och vidare att direkt olagliga texter som uppmanar till mord i koranen tas bort (se mitt tidigare inlägg på denna blogg). Om så ej sker bör koranen förbjudas. Eller kanske ska vi tolerera att ”Mein Kampf” börjar predikas av nynazister? Att gömma sig bakom ordet religion duger inte. Vansinne är vansinne, och under trettiotalet var nazism att jämställa med religion i Tyskland. Men det var kanske 80-år sedan, det som står i koranen är från 600-talet.

Som jag ser det är detta ett enkelt fall. Norsk lag gäller och inget annat, det finns inga som helst förmildrande omständigheter, i synnerhet inte hänvisningar till dumheter som socialantropologen anför eller kopplingar till islam eller hur muslimer ser på skilsmässor. I Norge gäller norska lagar, i Sverige svenska. Passar inte dessa lagar personer som kommit till våra länder ska de straffas, och eventuellt utvisas baserat på lagbrottets art.

Gör vi avkall på detta eller försöker anpassa lagstiftningen till muslimska dumheter är det en total idiotsoppa som väntar.

Inga kommentarer: